Ekspansjon

Kirkens ekspansjon 55 nye kirker bygger fundamentet for en bedre verden.

«Så mye å gjøre, så lite tid,» beklagde jazzkjempen Louis Armstrong seg i et opptak fra 1938. Og som så mange andre har innsett, er livet fylt til randen med hastende nødvendighet og kriser, og tiden de fikk tildelt er aldri nok.

Etter terrorangrepene mot Amerika den 11. september 2001, stod David Miscavige, den kirkelige lederen for religionen Scientology, overfor det samme dilemmaet med arbeid kontra tid – men det som stod på spill var mye større enn i noen annen tidsperiode i menneskets historie. Faktisk, hvis noe ikke ble gjort med samfunnets oppløsning, står menneskeheten overfor definitive katastrofer.

«Menneskehetens stup ut i kaos har ikke bremset ned,» sa David Miscavige. «Vi måtte gå til handling.»

Scientology har verktøyene til å snu forfallet. Men hvordan kunne religionen gi verktøyene til nok mennesker, raskt nok? Ett svar var å åpne kirker i tilstrekkelig omfang til å gjøre jobben. Det presenterte en annen barriere: Hvordan å bygge nok kirker som møtte religionens krevende kriterier – og få dem fullført raskt nok.

«Folk sa at vi skulle gjøre ting gradvis,» sa religionens leder. «Men med det kom vi ingensteds, og det tok for lang tid å planlegge, bygge og åpne bygningene.»

Mer enn 30 år tidligere, hadde Scientologys grunnlegger, L. Ron Hubbard, spesifisert de nødvendige lokalene, designene og bemanningen for Scientology Kirker, for at scientologer raskt skulle kunne nå sine fulle åndelige potensial, mens de kirkene samtidig tjener som utspringspunkt for humanitære og sosiale bevegelser.

Men hvis scientologer i utallige byer individuelt forsøkte å designe, finansiere og bygge slike storslåtte Scientology Kirker, ville jobben ta år, årtier, århundrer. «Med det tempoet ville vi aldri komme dit,» husker David Miscavige at han tenkte på det tidspunktet.

Hvordan kirken «kom dit» var David Miscaviges intense planlegging. Nøkkeltenkningen var størrelsesordenen av hva som måtte bli gjort. Kirken brakte inn en ekspert i design, det internasjonalt anerkjente arkitektfirmaet Gensler. Hver eneste nye kirke måtte være karakteristisk for dens beliggenhet – men samtidig kunne enorme besparelser av tid og ressurser oppnås gjennom standardisering. En vannkran er en vannkran, uansett om den er i Taiwan eller Atlanta.

Et annet stort fremskritt var å bringe all koordinering av kirkens bygningsprosjekter under en enkelt autoritet, Det internasjonale design- og planleggingskontoret i Los Angeles. Ved å la det kontoret organisere design og konstruksjon, kunne scientologer i hver by fritt innsamle og utvikle støtte fra lokalsamfunnet.

«Ved å samle funksjoner, slik som romplanlegging, design og innkjøp, gjør vi ikke duplikativt arbeid,» sa David Miscavige.

Programmet ble lansert i november 2003 med den første av de nye kirkene: Johannesburg i Sør-Afrika, som ble valgt på grunn av avstanden fra hovedkontoret for Scientology i USA, og den har en av de eldste lokalsamfunn av scientologer i verden. Spørsmålet som måtte besvares: Ville logistikk bli så tøyet ved lange avstander at det ville innebære problemer? Alt det tok var forberedelse og organisering for å løse de barrierene.

I et helt annet scenario ble San Francisco en modell for en kirke i en verdensby. Til slutt, i Buffalo ble det gjort klart at en kirke kunne etableres, finansieres, designes, konstrueres og åpnes i «anytown» (en hvilken som helst by), altså typiske byer som er livsnerven for enhver nasjon.

Etter hvert som tempoet for kirkens innvielser økte, kunne religionen med rette erklære: «Vi kan gjøre det. Vi gjør det.» Ekspansjon, vekst, åpning av nye områder for mer vekst og ekspansjon – det var korstoget som David Miscavige satte i bevegelse for Scientology.

Ved inngangen til 2016 hadde 50 nye kirker åpnet dørene sine på seks kontinenter – byer fra Berlin og Bogotá til Tokyo og Tel Aviv.

Ekspansjonen fortsatte gjennom de siste 12 månedene. Nye kirker åpnet sine dører i legendariske byer fra Atlanta i Georgia og Harlem i New York til Budapest og Sydney, som vist på de påfølgende sidene.

De nye Scientology Kirkene rundt om i verden er resultater av planene som ble satt i bevegelse av David Miscavige etter årtusenskiftet – 55 nye kirker som nå kjemper for menneskehetens sak. Det er en plan som fortsetter å akselerere, med ytterligere 50 allerede på vei.