Menneskevenn

Velgjørende arbeid

Når folk trenger hjelp, står en rekke samfunnsforbedrende programmer klare i nærheten.

Dette var et turbulent år: Mordstatistikkene skjøt opp i amerikanske byer, og titusenvis av mennesker døde av heroin og reseptbelagte opiater. Jordskjelv, branner og oversvømmelser har ødelagt livene til utallige familier, og konflikter fortsatte å rasere nasjoner. For å motvirke denne voldsomme flommen av elendighet, har Scientology Kirken, dens medlemmer og utallige samfunnspartnere lettet byrdene for mennesker som led, hjulpet dem som var i nød og levert håp til alle som ble berørt av humanitære programmer sponset av kirken.

Utdannelse driver nesten all fremgang som forekommer i verden. Så lærere, veiledere, sosialarbeidere, politi, samfunnsaktivister og ledere i mer enn 100 nasjoner gikk i 2016 ut for å undervise og hjelpe så mange mennesker som mulig for å løfte samfunnet ut av en farlig minkende spiral.

100 millioner mennesker

United for Human Rights, et internasjonalt nonprofit-initiativ med hovedkontor i Los Angeles, underviste 100 millioner mennesker rundt om i verden i de 30 rettighetene som er uttrykt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter – dokumentet som ble vedtatt av et flertall av nasjoner i 1948 for å hindre en gjentakelse av grusomhetene i andre verdenskrig. United for Human Rights har inngått partnerskap med 1500 grupper og organisasjoner for å distribuere Verdenserklæringen i 192 land.

192 land

Ved å undervise folk i deres medfødte menneskerettigheter, inkludert filmen Menneskerettighetenes historie, 30 informasjonsannonser og omfattende undervisningsverktøy, har United for Human Rights (Forent for menneskerettigheter) og det ledsagende programmet, Youth for Human Rights (Unge for menneskerettigheter) klart å forbedre folks tenkemåte og endret nasjonale policy. I Mexico omfatter landets grunnlov nå Verdenserklæringen om menneskerettigheter, delvis på grunn av kampanjen som utrettelig ble ført av deltakerne i Youth for Human Rights.

180 slike lover vedtatt til dags dato.

I et annet globalt tiltak for menneskerettigheter er Citizens Commission on Human Rights (CCHR), grunnlagt av Scientology Kirken i 1969, blitt verdens fremste vakthund for psykisk helse. CCHR, nå med mer enn 250 avdelinger i 34 land, har i høy grad redusert psykiatriske overgrep. Deltakerne bruker CCHRs dokumentarfilmer, media, publikasjoner og utstillinger til å utdanne embetsmenn og allmennheten, og til å sørge for at forbrytelser blir anmeldt og lovgivning blir vedtatt for å beskytte borgere – med mer enn 180 slike lover vedtatt til dags dato.

Undervisning er også kjernen i Sannheten om stoff-kampanjen som sponses av kirken. I spissen for denne kampanjen står Stiftelsen for en stoffri verden, det største ikke-statlige tiltaket for undervisning og forebygging mot stoffmisbruk som finnes. Sannheten om stoff-materialene har nådd 200 millioner mennesker verden over.

25 % nedgang i stoffmisbruk

Gjennom en dokumentarfilm, 17 informasjonsannonser, leksjonsplaner for skoler og 14 Sannheten om stoff-hefter som beskriver de mest misbrukte stoffene, gir denne kampanjen fakta til unge mennesker, så de kan treffe sine egne beslutninger. Som en senator i det italienske parlamentet sa: «Jeg ønsker å gratulere dere for å ha spilt en stor rolle i at vi har oppnådd 25 % reduksjon i stoffmisbruket i dette landet. ... Jeg vet at dere ikke vil betrakte arbeidet deres som fullført inntil de unge i landet vårt er i stand til å avgjøre på egen hånd at livet kan leves uten stoff.»

Imidlertid, for folk som bukker under for farene ved stoff og enten ender med å bli avhengige eller havner i fengsel, har Scientologys grunnlegger og menneskevennen L. Ron Hubbard funnet løsninger. Narconon, et ikke-religiøst program basert på disse løsningene, behandler misbrukere som mennesker med et problem, ikke som entiteter med kroniske sykdommer. Misbrukere blir omhyggelig ledet gjennom en ikke-medisinsk prosess for avhjelping av stoffmisbruket. Deretter veiledes de gjennom et detoksifiserende badstuprogram som bruker ernæring, mosjon og badstue for å fjerne rester av stoff som fremkaller trangen. Deltakerne tar så kurs i livsferdigheter, hvor de får verktøyene til å håndtere det presset som førte til bruk av stoff i første omgang, og til å hjelpe dem med å forbli sunne og stoffrie.

Men hvis folks dårlige valg i livet får dem i fengsel, har vi Criminon, som ikke bare tar for seg stoffproblemene som førte til fengslingen, men som også gir lovbrytere tilbake nøkkelen til å leve et liv uten kriminalitet – deres egen selvrespekt.

117 millioner bøker

Til dette formålet finnes Veien til lykke – den sekulære veilederen til et bedre liv, basert på sunn fornuft, skrevet av L. Ron Hubbard. Den fremlegger 21 forskrifter på et lettforståelig språk. Dens konstruktive prinsipper og positive verdier sprer seg som en beroligende innflytelse over hele verden: Ved slutten av 2016 er det mer enn 117 millioner bøker i omløp på 114 språk. Kombinert med en komplett bok-som-film, 21 informasjonsannonser og pedagogverktøy, er en nedgang i vold og kriminalitet bare ett dokumentert resultat av undervisningen.

Selvfølgelig, som L. Ron Hubbard erkjente, er nøkkelen til å unngå stoff og kriminalitet – og til å lykkes i nesten alle sider av livet – å bli utdannet. Applied Scholastics, en ikke-religiøs organisasjon som består av mer enn 1000 grupper i 72 land, forbedrer dramatisk elevenes evner til å bli utdannede, produktive voksne ved bruk av L. Ron Hubbards studieteknologi. Denne teknologien lærer folk hvordan man lærer, slik at de kan bli kyndige i en hvilken som helst del av tilværelsen.

I tillegg til disse løsningene finnes programmet som virkeliggjør kirkens religiøse samfunnsmisjon, Scientologys frivillige prester (VM-er, Volunteer Ministers). De frivillige prestenes motto er ganske enkelt: «Det kan gjøres noe med det.» Programmet består av en rekke verktøy til dette formålet – fra hvordan man bedrer kommunikasjon, håndterer konflikter og overvinner studieproblemer, til hvordan man forbedrer organisering og hvordan man åndelig lindrer sykdom og skade. L. Ron Hubbard skapte Frivillig prest-programmet som en fortropp i tverreligiøse bestrebelser på å tilby en hjelpende hånd til dem som trenger det, uansett omstendigheter, sted, hudfarge, tro eller etnisitet.

1000 organisasjoner

Når naturlige eller menneskeskapte katastrofer knuser folks drømmer og planer, gir frivillige prester assistanse og hjelper dem til å gjenoppbygge livene sine. Programmet har vokst til å bli en av de største uavhengige hjelpestyrkene i verden. Scientology Kirkenes katastroferespons samarbeider nå med mer enn 1000 organisasjoner og har tjenestegjort ved alle større katastrofer i dette århundret.

Til tross for hvor produktivt 2016 har vært, vil kirkens oppsøkende virksomhet og velgjørende arbeid med kirkens globale humanitære styrke helt klart fortsette å øke neste år, og hvert påfølgende år deretter.