<no value>

Hele verden

Hvordan når du ut til hele verden?

Hver eneste person som har vært utsatt for krenkelse av menneskerettighetene Hver eneste ungdom i faresonen for stoffmisbruk og avhengighet Hvert eneste samfunn rammet av vold og kriminalitet Hver eneste gruppe som ønsker å bygge en bedre verden?

Av

Informasjonsmapper fra Stoffri verden
Disseminerings- og distribusjonssenterets arkpresse

En dag i 2015 søkte Augustine Brian på nettet for å finne ressurser om menneskerettigheter til å opplyse folk i sitt hjemland, Papua Ny-Guinea – som geografisk sett er ett av verdens mest utilgjengelige land. Her hadde bøllete politimenn en gang slått ham så kraftig at han ikke kunne spise fast føde på 10 uker. Da han nærmest snublet over et nettsted som tilbød gratis informasjonspakker om menneskerettighetene, sendte Brian, en yrkesperson i helseutdannelse, straks en bestilling.

«Jeg trodde ikke at det var virkelig», sa han senere, og tilføyde at han ikke hadde forventet å motta det han bestilte, både på grunn av sine opplevelser med online markedsføringsknep og på grunn av den isolerte beliggenheten til landsbyen hans i den sørlige høylandsprovinsen.

Flere dager senere kom det imidlertid en pakke fra USA, via bud. Til Brians store overraskelse inneholdt det en DVD (en dokumentarfilm med tittelen Menneskerettighetenes historie) og en undervisningspakke – nøyaktig den typen informasjon som han senere ville bruke til å kommunisere med mer enn 60 000 mennesker i sin provins for å øke bevisstheten kampen mot korrupsjon og byråkratisk dominans.

Rotasjonspresse
Gigantpresse Pressen «Goss Sunday 2000» (til venstre) bruker 16 kilometer lange papirruller til å trykke tidsskrifter eller andre materialer døgnet rundt på 22 språk.

Etter det bestilte og fikk Brian en stor forsendelse fra den samme kilden – Youth for Human Rights International (Unge for menneskerettigheter), et program under United for Human Rights, en ikke-statlig organisasjon som sponses av Scientology Kirken. I et gjennomsnittsår fyller de to søsterorganisasjonene bestillinger av menneskerettighetsmaterialer fra organisasjoner i over 100 land, og på den måten styrker de fundamentale rettigheter og friheter for mennesker uansett nasjonalitet, hudfarge eller tro.

Det er uten tvil en av de viktigste oppgavene på jorden – og motoren som driver det er Den internasjonale Scientology Kirkens disseminerings- og distribusjonssenter. «Dissemsenteret», som det er allment kjent som, et vidstrakt anlegg på 17 000 m² i utkanten av Los Angeles, holder under ett tak ikke bare state-of-the-art digitaltrykking og produksjonsutstyr, men også ressursene for forsendelse, lagring og administrasjon som er nødvendig for å øyeblikkelig utfylle bestillinger, slik som den fra Papua Ny-Guinea, 11 000 kilometer unna.

Kirken etablerte dette senteret i 2010 for å oppfylle en primær oppgave: produsere materialene for alle kirkesponsede humanitære programmer, som en veldedig tjeneste til allmennheten, til dem som har å gjøre med de mest presserende problemene i samfunnet. Disse materialene omfatter en rekke opplysende hefter, brosjyrer, manualer, DVD-er, plakater, bannere og flygeblader, for ikke å nevne T-skjorter og hatter. Oppgaven inkluderer også å produsere materialene til en brøkdel av den kostnaden andre leverandører ville gjøre det på.

Hva er menneskerettigheter?-  heftet
Veien til lykke-heftet
Sannheten om syntetisk narkotika-heftet Sannheten om syntetisk narkotika-heftet
Rotasjonspresse
Kraftsenteret Hovedpressen kan trykke en million sider i heftestørrelse på en time – eller to ganger innholdet i et gjennomsnittlig offentlig bibliotek på et døgn.