Menneskevenn

Fiji: Gjenoppbygger liv

Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv

Da den tropiske syklonen Winston raste gjennom øynasjonen Fiji i Stillehavet i februar 2016, visste Alfred Waqa nøyaktig hvordan han skulle svare på krisen. Han hadde blant annet hundrevis av frivillige klare til å gå til handling.

Waqa, et utlært og erfarent medlem av Scientologys frivillige presters katastroferespons-program, gikk i spissen for 250 fijianere som spredde seg ut til 20 landsbyer for å hjelpe ofre fra syklonen, den kraftigste stormen noensinne på den sørlige halvkule. Hver eneste en av dem var en frivillig prest (VM), opplært til ekspertmessig tilnærming av folks mest kritiske behov – enten fysiske, mentale eller åndelige – og ikke bare ved katastrofer, men i hverdagen.

De frivillige prestene delte ut donerte materialer til de rammede, ryddet opp etter stormen, gjenoppbygde hus og skoler, og leverte «assist-teknologi» – teknikker utviklet av L. Ron Hubbard, Scientologys grunnlegger, til å bringe åndelig lindring fra fysiske og følelsesmessige traumer. De frivillige prestene, kledd i karakteristiske gule T-skjorter, hjalp 24 200 ofre og opplærte 2340 mennesker til å gi assister til andre.

Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv
Fiji: Gjenoppbygger liv

Waqa, populært kjent ved kallenavnet «Alfy», ble en ledende frivillig prest i 2012, da en gruppe frivillige prester hjalp ofre i kjølvannet av alvorlige oversvømmelser på Fiji. I mars året etter, når en tropisk syklon herjet naboøya Vanuatu, kom Alfy til stedet sammen med andre frivillige prester for å gi katastrofehjelp.

Men det var ikke før Alfy reiste til Nepal i april 2015 for å hjelpe ofrene for et knusende jordskjelv på 7,8 at han innså hvor viktig det er å ha en velsmurt frivillig prest-organisasjon, som er forberedt på ikke bare å reagere på katastrofer, men å hjelpe fijianere med å takle livets daglige kamp. Det å arbeide med De frivillige prestene i Nepal, som ble støttet av den Internasjonale assosiasjonen av scientologer, har etter alt å dømme forandret Alfys liv på en måte som intet annet hadde gjort tidligere.

En av de første tingene som Alfy gjorde etter at han kom hjem fra Nepal, var å danne tre grupper av frivillige prester i og rundt landsbyen sin, Nalalawa, som ligger omtrent tre timers vei fra hovedstaden Suva. Å rekruttere folk var ikke noe problem. Mange landsbybeboere i området var allerede imponert over den katastrofenødhjelpen Alfy og hans frivillig prest-team hadde gjort i 2012. De var dessuten også klar over rapporter i sosiale medier angående de enorme innvirkningene De frivillige prestene hadde hatt i Nepal.

For å vekke ytterligere offentlig interesse for frivillige prester, holdt Alfy en rekke offentlige seminarer om de mange forskjellige ferdighetene og teknikkene som frivillige prester lærer seg i sin utdannelse – alt fra assister og det å håndtere farlige omgivelser, til å forbedre mellommenneskelige forhold. Det første seminaret han holdt tiltrakk mer enn 60 deltakere, inklusive 5 ledere fra nabolandsbyer. Politi, skolelærere, geistlige og landsbyens eldre var også til stede.

I tillegg har Alfy brakt de frivillige prestenes verktøy til cirka 45 ungdomsklubber, hver med 30 til 50 medlemmer. På et forum organisert av myndighetene, opplærte han 100 ungdommer i assist-teknologi. Planer for å utvide denne typen undervisning til andre ungdomsklubber er i gang.

I juni 2015 registrerte Alfy Scientologys frivillige presters katastroferespons-program ved det offentlige forvaltningskontoret i Rakiraki, en by cirka 160 kilometer fra Suva. Siden det blir anmodningene som kommer inn til myndighetene for hjelp fra Frivillige prester sendt direkte til lokale frivillige prester.