Metrikken

Omfang av ekspansjon og aktiviteter

1 233 149 kvadratmeter.

Legg til en annen mengde, 250 prosent.

Mens Scientology Kirkens innvirkning på samfunnet ikke kan måles med en målestokk, kan man derimot måle dens fysiske areal. Scientology Kirkens eiendommer, administrative kontorer og sentrene som blir sponset av kirken for humanitære programmer har nå nådd det første tallet. Og det representerer et sprang på 250 prosent over hva det var for ti år siden.

På det tidspunktet engasjerte kirken seg i et mangesidig program for å etablere nye kirker og sentre rundt om i verden som kirken sposner – bygninger som er i stand til å bringe alle religiøse servicer og humanitære programmer i en målestokk som ikke bare møter, men innhenter den stadig voksende krisen i samfunnet.

Programmet, som er et dristig og ambisiøst foretagende – oppfattet som virkelighetsfjernt av noen – har ikke desto mindre blitt en fortsettende suksesshistorie idet religionens vekst akselererer år etter år.


Den åndelige veiledningen i Scientology

2,4 millioner timer med åndelig veiledning

2016 var et enestående år for levering av de sentrale religiøse servicene i Scientology – åndelig veiledning, eller auditering, for å hjelpe medlemmene med å oppnå nye tilstander av åndelig bevissthet. Hovedkirkene over hele verden – 145 organisasjoner som tjener som overordnede kirker for sine respektive områder – leverte mer enn 2,4 millioner timer med auditering i årets løp, hvilket representerer en økning på 170 %.

«Scientologer søker å hjelpe folk hvis ansikter de aldri har sett, hvis øyne de kanskje aldri vil møte og hvis navn de aldri vil kjenne.»

Johnny Ray Youngblood, landskjent prest og pastor i Mt. Pisgah Baptist Church i New York City

1 ny Scientology gruppe ble åpnet hver dag.

Kirkens medlemmer åpnet mer enn 350 nye grupper i året som gikk for å nå ut til sine lokalsamfunn med informasjon og servicer i Dianetics og Scientology.


184 land: fra Afghanistan til Zimbabwe

Antall land med Scientology Kirker, grupper og kirkesponsede programmer og aktiviteter i 2016.


8X

I 2016 var det en 8-dobling i antallet av scientologer som begynte på De avanserte nivåene i Scientologys åndelige veiledning og trening.


Hver dag ble 1 120 132 mennesker opplyst om sine menneskerettigheter

Hver dag ble 1 120 132 mennesker opplyst om sine menneskerettigheter

gjennom det kirkesponsede United for Human Rights-programmet og dets tilknyttede Youth for Human Rights International. Programmet er det mest omfattende initiativ noe sted til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter gjennom media og virkeliggjøre dens prinsipper gjennom undervisning.


Et verdensomspennende nettverk med 1,5 millioner frivillige

Et verdensomspennende nettverk med 1,5 millioner frivillige

Scientology Kirker og medlemmene deres støtter ni internasjonale humanitære tiltak samt utallige lokale samfunnsprogrammer, fra undervisning for eldre til hjelp med forbedring av lokalsamfunn. Disse initiativene ble i 2016 drivfjær til et verdensomspennende nettverk av mer enn 1,5 millioner frivillige, som arbeider for å oppnå stoffrie skoler og nabolag, fredelige og kriminalitetsfrie lokalsamfunn, lese- og skrivekyndig ungdom og menneskerettigheter for alle.


50 000 skoler, grupper og offentlige organer bruker det kirkesponsede «Sannheten om stoff»-programmet.

50 000

skoler, grupper og offentlige organer bruker det kirkesponsede opplysningsprogrammet «Sannheten om stoff».


Hver eneste dag oppdager 68 570 mennesker sannheten om stoff

Hver eneste dag oppdager 68 570 mennesker sannheten om stoff

gjennom den globale kampanjen sponset av Scientology Kirken – Sannheten om stoff, verdens største ikke-statlige program for opplysning om stoffmisbruk. Kampanjens audiovisuelle og trykte materialer, hovedsakelig skrevet og presentert av tidligere misbrukere og avhengige, gir ungdommer evnen til å treffe sine egne informerte beslutninger angående stoff.

«Vi er veldig takknemlige for ressursene og støtten fra Stiftelsen for en stoffri verden; og vi oppfordrer andre programmer for unge til også å bruke disse effektive materialene. Vi vil også gjerne takke Scientology Kirken for å gi stiftelsen den støtten som skal til for å lage og distribuere disse materialene.»

Valerie Lord, ansvarlig leder, Hollywood Police Actitvities League

Arbeider i partnerskap med 89 929 grupper og enkeltpersoner

Scientology Kirker, og de samfunnsforbedrende og humanitære organisasjonene som de sponser, arbeider i partnerskap med nesten 90 000 grupper, offentlige organer, pedagoger og ledere for å hjelpe lokalsamfunnet med løsninger på sosiale problemer.

  • Humanitære organisasjoner
  • Samfunnsgrupper
  • Skoler, universiteter og lærere
  • Religiøse organisasjoner
  • Menneskerettighetsorganisasjoner
  • Offentlige organer

39 rehabiliteringssentre

39 rehabiliteringssentre

Alkohol- og stoffavhengighet er et globalt problem som krever en global løsning – hvilket er hva nettverket av Narconon-sentre arbeidet for å oppnå i 2016 over hele Amerika, Europa, Asia og Midtøsten. Narconon, basert på oppdagelser gjort av L. Ron Hubbard, er et unikt program til å hjelpe misbrukere med å overvinne avhengighet og begi seg ut på en vei til suksess på lang sikt. Sent i 2015 åpnet Narconon nye kontinentale utdannelsessentre for Latin-Amerika, Storbritannia og det europeiske kontinentet for å støtte programmets ekspansjon.


Scientologys frivillige prester i 1293  byer over hele verden

Scientologys frivillige prester i 1293 byer over hele verden

responderer når vanskelighetene inntreffer, store og små. De frivillige prestene, en av de største uavhengige internasjonale hjelpeorganisasjonene, hjelper andre med en lang rekke verktøy til å forbedre praktisk talt hvert eneste aspekt av livet.


Narconon-logoen

2,1 millioner elever

Applied Scholastics, det globale, sekulære utdannelsesnettverket som anvender L. Ron Hubbards utdannelsesgjennombrudd, hjalp 2,1 millioner elever til å forbedre lese- og skriveferdigheter og akademiske resultater i 2016.


Narconon-logoen

En hver 2. time

Tempoet som Narconon-nettverket frembrakte en ny stoffri graduant med i året som gikk.


114 språk

Veien til lykke, en veiledning til et bedre liv basert på sunn fornuft, skrevet av L. Ron Hubbard, sirkulerer nå rundt i verden på 114 språk.

Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget
Veien til lykke-omslaget