Menneskevenn

Colombia: opprørere, militæret og menneskerettigheter

Colombia: opprørere, militæret og menneskerettigheter

I årevis har Colombias bestrebelser på å tøyle narkotikaproduksjon vært fokusert mot Putumayo, en frodig, sørvestlig provins med en pinefull historie fylt med underkuing, opprør, vold og landsforvisning. «En dag er det hæren som passerer gjennom. Neste dag er det geriljaene, og dagen etter det er det de paramilitære,» jamret en lokal leder en gang, da han hentydet til den halvt-århundre lange krigen mellom det colombianske militæret, høyreorienterte militser og revolusjonære væpnede styrker i Colombia (FARC), en marxistisk-leninistisk gruppe som inngikk en fredsavtale med regjeringen i september. Selv om colombianere snevert forkastet den historiske enigheten i en folkeavstemning noen dager senere, har begge sider lovet å opprettholde freden og arbeide mot en endelig løsning.

Colombianere fikk en antydning av deres nasjons overgang fra kronisk krig til relativ harmoni i november 2015, da et team fra Youth for Human Rights-stiftelsen i Colombia, anført av den colombianske tannlegen Sandra Poveda og hennes bror, Felipe Poveda, ankom i junglene i Putumayo for å tilby opplæring i menneskerettigheter til militæret. De hadde kommet etter anmodning fra brigadegeneral Alberto Sepúlveda, befalshavende ved hærens 27. jungelbrigade, Colombias første amerikansk-finansierte kontra-narkotika-enhet.

Stiftelsen er del av Youth for Human Rights Internasjonal (YHRI), som er ungdomsavdelingen av United for Human Rights, er en uavhengig, almennyttig organisasjon støttet av Scientology, som har hundrevis av grupper, klubber og avdelinger over hele verden. Formålet med stiftelsen er å opplyse unge mennesker om Verdenserklæringen om menneskerettigheter, så de blir livslange fortalere for toleranse og fred. Det var med dette målet i tankene at Sandra og Felipe Poveda og teammedlemmene deres brukte 10 dager på å undervise 53 instruktører, som har ansvaret for å formidle menneskerettighetene til 12 000 militære personell og deres familier over hele Putumayo.

Det colombianske militæret har arbeidet sammen med stiftelsen siden 2009, da denne nonprofit-organisasjonen startet opp med Sandra som president og Felipe som ansvarlig leder (Felipe er for tiden stiftelsens president). I mai det året, i kjølvannet av en 2008-skandale hvor egenrådige og skruppelløse soldater henrettet bortimot 900 sivile i et forsøk på å kreve skuddpenger, innviet daværende forsvarsminister Juan Manuel Santos (nå Colombias president) Skolen for menneskerettigheter og internasjonal humanitær lov under den colombianske hæren i Bogotá.

Sandra Poveda fra Youth for Human Rights mottar nasjonal medalje fra forsvarsdepartementet i Colombia.
Anerkjennelse Sandra Poveda fra Youth for Human Rights mottar nasjonal medalje fra forsvarsdepartementet i Colombia.

Under et besøk i Putumayo i fjor introduserte Sandra og Felipe Poveda og medlemmer av deres team et hefte til unge instruktører. Heftet er kjernen i Youth for Human Rights-programmet og bærer tittelen Hva er menneskerettigheter?Det beskriver de 30 prinsippene stadfestet i De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948, som hevder at mennesker overalt har like stor rett til rettferdighet, utdannelse og arbeid.

I mellomtiden, dypt inne i Putumayos regnskoger i Amazonas, var brigadegeneral Sepúlveda travelt opptatt med å tilføye et nytt kapittel i stiftelsens historie: han beordret sin bataljon til å danne en «instruksjon om menneskerettigheter-løype» – en kjede av boder i skogen der soldater så den prisvinnende dokumentarfilmen, Historien om menneskerettighetene, som gir de 30 prinsippene i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. Bodene viste også bevissthetsvekkende informasjonsannonser om de 30 prinsippene.

For å virkeliggjøre prinsippene i Verdenserklæringen gav soldater oppvisninger ved å spille ut for sine medsoldater de rettighetene som er mest relevante for deres samkvem med lokalbefolkninger. Troppene, bevæpnet med virkelige våpen og teaterblod, fremførte virkelighetsnære scenarioer som demonstrerte de uetiske og etiske måtene å håndtere narkolangere på. Ifølge siste telling, har mer enn 1600 av brigadegeneral Sepúlvedas soldater mottatt slik interaktiv trening, som er en del av bataljonens daglige timeplan.

Per juni 2015 hadde mer enn 47 000 personell i hæren i Colombia deltatt i foredrag holdt av frivillige fra stiftelsen og militære instruktører. Alt i alt har 300 000 medlemmer av Colombias væpnede styrker blitt opplært i humanitære spørsmål, et flertall av aktive frontlinje-personell, ifølge tall som oberstløytnant Anstrongh Polania, sjef for Avdelingen for Krigens regler i Colombias forsvarsdepartement, har gitt til stiftelsen.

Colombianske soldater leser fra Historien om menneskerettigheter.
Omskolering Colombianske soldater leser fra Menneskerettighetenes historie, en grunnleggende tekst i undervisningsprogrammet.

Den totale virkningen på menneskerettighetene har rett og slett vært forbløffende. I et brev til stiftelsen uttalte direktøren for militærets menneskerettighetsskole i Bogotá at stiftelsens kampanjer hadde bidratt til en 96 prosents nedgang i menneskerettighetskrenkelser innen landets væpnede styrker. I september 2015 ble stiftelsen tildelt [general] José Hilario López Valdés-medaljen av det colombianske forsvarsdepartementet i anerkjennelse av stiftelsens innsats for menneskerettighetene. Den prestisjetunge prisen er oppkalt etter den niende presidenten i Colombia, som avskaffet slaveriet og forsvarte pressefrihet på midten av 1800-tallet.

Stiftelsen, ansporet av resultatene fra sine bestrebelser for menneskerettighetene, har begynt en lignende treningsøvelse i nabolandet Ecuador i april 2016. Sikkerhetsstyrkene i Ecuador, som deler grense med Putumayo, ble kritisert for å ha brukt makt mot fredelige demonstranter i 2015. Stiftelsen lanserte også en online-app i år, som gjør at alle kan ta et kurs i menneskerettighetene og få et virtuelt sertifikat ved fullføring. Personell i militæret og politiet har vært blant de første til å bruke appen.

Når de ser på verdens utallige menneskerettighetsutfordringer, blir Sandra og Felipe Poveda minnet om sine erfaringer i Putumayo (som betyr «fossende elv» i språket til den innfødte befolkningen), hvor stiftelsen begynte sitt tidligste arbeid.

«Vi skaper en menneskerettighetskultur i Putumayo, et land med krig og kriminalitet,» sa Felipe Poveda i mai i år. «Hvis vi kan undervise i menneskerettigheter her, kan vi undervise i dem hvor som helst.»