MENNESKE­RETTIGHETER

Internasjonalt toppmøte fremmer menneskerettigheter

Internasjonalt toppmøte om menneskerettigheter
Ungdomsbevegelse Delegater fra 41 land deltok i det internasjonale toppmøtet om menneskerettigheter i De forente nasjoner.

«Vår menneskelighet er i fare,» sa Rahaf, en ungdomsdelegat fra Saudi-Arabia, ved den 13. årlige Internasjonale konferansen om menneskerettigheter som ble holdt i De forente nasjoner i New York, august 2016. «Vi blir atskilt, stemplet ifølge vår religion, rase, kjønn og nasjonalitet. Vår enhet beror på vår menneskelighet,» fortsatte han. «Det er vår plikt å undervise og gjennomføre Verdenserklæringen om menneskerettighetene og praktisere den.»

Rahaf var en av 72 unge menn og kvinner fra 41 land som ble valgt som delegater til konferansen, etablert av Youth for Human Rights International (YHRI – Unge for menneskerettigheter), ungdomsavdelingen av United for Human Rights, en global allmennyttig organisasjon.

YHRI ble grunnlagt i Los Angeles i 2001, og har nå mer enn 100 lokalavdelinger og distribuerer deres prisbelønte undervisningsmaterialer til 195 land på 21 språk. Unge medlemmer leder avdelinger og organiserer tiltak for menneskerettigheter i mange land over hele verden.

Selvfølgelig, intet land er immunt mot krenkelser av menneskerettighetene. Filmregissør Ronald Lang talte til delegatene og mer enn 400 gjester om sin nye film, som avslører menneskehandel og dens redsler, som «skjer over hele verden, selv i min egen bakgård her i New York, og vi må sette en stopper for det,» sa Lang.

Delegatene streber etter å gjøre nettopp det, og også utslette andre krenkelser av menneskerettighetene. De presenterte således sine arbeider til sine jevnaldrende og til utallige diplomater fra Permanente misjoner til FN – representanter for nasjoner fra Australia, Costa Rica og Danmark til Libanon, Liberia og Polen – og forskjellige ledende personligheter innen menneskerettigheter.

Utallige mennesker rundt om i verden vet kanskje ikke engang at deres rettigheter blir krenket.

Vineet Kapoor, politirådgiver og ordonnans for guvernøren i delstaten Madhya Pradesh i India, sa at folk i størst fare er de som er «tvungen arbeidskraft i risikofylte industrier, sårbare mot menneskehandel, nektet skolegang eller universitetsutdannelse … og lever i ekstrem fattigdom og nød og de som mangler familie og lokal støtte for sin helse.»

Miriam, den armenske delegaten, fortalte gruppen at sterke mennesker må «snakke ut for de som har fått sine stemmer brakt til taushet, de som er redde for å snakke av frykt for forfølgelse. Vi må lære å akseptere våre forskjeller, i stedet for å prøve å få oss alle til å passe det samme mønsteret.»

Med dette formålet, og undervisningsmaterialene fra Unge for menneskerettigheter til å oppnå det, vendte delegatene tilbake til sine land for å fortsette sine oppgaver gjennom 2017.