Frivillige prester

En styrke for det gode

Det humanitære arbeidet til Scientology Kirken er en fundamental del av dens oppgave å skape en bedre verden gjennom kampanjer for menneskerettigheter, sosial rettferdighet, lese- og skriveferdigheter, undervisning og katastrofehjelp, og for å bekjempe plagen av stoff, analfabetisme, diskriminering og religiøs intoleranse.

Det arbeidet blir utført gjennom åtte globale humanitære initiativer, som hvert er utformet med verdier som scientologer representerer og støttes av kirkens medlemmer gjennom sine bidrag og frivillig innsats. I 2017 gjorde disse programmene en forskjell i livene til millioner av mennesker rundt om i verden, i særdeleshet, kirkens Frivillige prester-programmet – en av de største uavhengige nødhjelpsstyrker i verden – utmerket seg vidt og bredt i respons på naturkatastrofer som omfattet orkaner, jordskjelv, branner og oversvømmelser, og brakte hjelp til titusenvis av mennesker rammet av disse hendelsene. Fra å beskytte naboer og virksomheter da orkanen Irma traff Clearwater i Florida, til å respondere på ødeleggende stormer i Texas, Karibia og Puerto Rico, eller å bringe hjelp under Mexico Citys jordskjelv, og branner i det vestlige USA, hjalp VM-er utallige tusener med å komme seg fra innvirkningen av de hendelsene.

Mens innsatsen til de frivillige prestene trakk omfattende offentlig oppmerksomhet og ros fra en verden fokusert på gjenoppretting etter katastrofer, var mange andre humanitære programmer også på gang som fremmer sosiale forbedringer for et tryggere og mer fredelig samfunn.

Stiftelsen for en stoffri verden – verdens største ikke-statlige stoffopplysnings- og forebyggende organisasjon – delte ut 19 millioner hefter og videoer om Sannheten om stoff i løpet av året. Det arbeidet trakk entusiastiske responser fra politiet og borgergrupper i USA, Europa og latin- og søramerikanske land. En slik organisasjon, nasjonalpolitiet i Ecuador, inspirert av stoffopplysningsprogrammet, organiserte et landsomfattende løp som førte til 86 000 løfter om å forkaste ulovlige narkotiske stoffer.

To Los Angeles-baserte internasjonale allmennyttige foreninger, United for Human Rights og dens medvirkende program, Youth for Human Rights, gjennomførte omfattende distribusjonskampanjer i løpet av året for å opplyse millioner av mennesker rundt om i verden om FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter. Og Veien til lykke – L. Ron Hubbards veiviser til moralske verdier basert på sunn fornuft, organisert under Veien til lykke-stiftelsen – ble plassert i hendene på millioner av mennesker til å hjelpe med å fremme respekt og sivil dialog i nasjoner hvor stridigheter og overlevelse er felles anliggender. For eksempel, på Filippinene i fjor ble de 21 forskriftene av Veien til lykke brukt til å begrense borgervernresponser til narkohandel som hadde resultert i myndighetsstøttede utenomrettslige drap.

Året var også tydelig merket av Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en internasjonal vakthundgruppe for psykisk helse som har ekspandert til å omfatte mer enn 170 avdelinger over hele verden. CCHR og dens stab og frivillige har bidratt med ressurser som omfatter forbindelser med media, produksjon av dokumentarfilmer, undervisningsmaterialer og utstillinger for å få overgrep innen psykisk helse ut til offentlig granskning – inkludert kriminelle lovovertredelser – og for å fremme lovgivning for å hindre slike overgrep. I et stort antall tilfeller har frivillige fra CCHR avslørt upassende oppførsel blant psykiatere og på psykiatriske sykehus, og dermed skapt lovgivning for å stanse overgrep.

Effektiviteten av disse bestrebelsene har blitt vist gjentatte ganger gjennom historien til kirkens humanitære arbeid, og i 2017 ble igjen nye nivåer av engasjement etablert fra scientologer i deres målbevisste tjeneste til menneskeheten.