En kirke er hvor du finner den
EN KIRKE ER HVOR DU FINNER DENLokale kirkemedlemmer lytter til Father Sichinga som leser og forklarer Veien til lykke, som har fått æren for å forbedre sunne og moralske praksiser i Zambia.

ZAMBIA

Lever i forvandling

Sprer budskapet
SPRER BUDSKAPET Zambiske grupper har distribuert 12 000 Veien til lykke-hefter.

Før de ble introdusert til Veien til lykke i Zambia, et fattig afrikansk land, hadde folk mistet viljen til å arbeide sammen for et felles formål. De var fokusert på sin egen individuelle overlevelse og søkte ikke løsninger på utbredt fattigdom og hungersnød som var en daglig utfordring for deres overlevelse. Og det er lett å se hvorfor. Den forventede levealderen i Zambia er bare 62 år, og en historie om sult, sykdom og mangel på utdannelse har betydd at oppmerksomhet på moralkodekser har måttet vente.

Politidistrikt får de gode nyhetene
ALLE TROSRETNINGER Father Sichinga har trent 500 mennesker som i sin tur etablerte 70 Veien til lykke-grupper i Zambia.
Alle trosretninger

Etter at Veien til lykke ble introdusert, har tusenvis av zambiere og deres familier begynt å leve mer etiske, produktive og ansvarlige liv.

Father Teddy Sichinga bruker Veien til lykke til å forbedre livene til fattige zambiere, én person, én landsby, ett prestegjeld av gangen. «Veien til lykke-materialene er svært nyttige for familier i mine prestegjeld», sa Father Sichinga. «De er skrevet på en enkel måte som er lett å forstå. Jeg begynte å bruke disse materialene, fordi de er svært verdifulle for dagliglivet. Vi har en masse menneskelige behov her og disse verktøyene tar for seg disse behovene, slik at folk kan løfte seg selv opp.»

Det å undervise og hjelpe andre ligger Father Sichinga i blodet. Han var utdannet lærer før han bestemte seg for å bli prest, og han kombinerer sine akademiske og åndelige evner når han bringer Veien til lykke til sine menigheter. Hans suksess ble lagt merke til av lederskapet i den anglikanske kirken, som utnevnte ham til prestegjeldets undervisningsprest. I denne betrodde rollen underviser han andre i Veien til lykke og gir predikantkolleger veiledning om å integrere dem i sine prekener. Han gir også veiledning om å sette opp lokale grupper.