Lederartikkel

Markerer milepæler

Tidsskriftet Freedom. Desember 2017

Historien tar sin tid til å registrere hendelser av betydning som utfolder seg langs tidslinjen til generasjoner. Ved design og inntrykk, som en sivilisasjon, markerer vi de begivenhetene på en kalender som i seg selv er en refleksjon av vitenskap og teknologi som i lange tider har informert om og sporet menneskehetens fremgang.

Scientologer over hele verden markerte året 2017 som en milepæl innen den unge religionens pågående oppgaver for å skape en bedre verden for menneskeheten og for å fremme fredelige og produktive liv midt i kaoset.

Som disse sidene viser – og som historiene bak dem belyser – året har avmerket tiden gjennom trommeslag av prestasjoner som illustrerer hva som kan oppnås av en målbevisst gruppe som har mål som gjenspeiler en vedvarende forpliktelse til teknologien til Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard.

Innvielser i nye byer i 2017 bevitnet ikke bare åndelig ekspansjon av Scientology, men også de humanitære programmene som et fundament av religionen selv. Som var tydelig, oppgaven med å sikre religiøse og personlige friheter for alle scientologer var en stor suksess. Mens utfordringer gjenstår, var budskapet i 2017 at Scientologys teknologi virker for hele menneskeheten.

Det målrettede arbeidet til scientologer over hele kloden har forandret ideer og holdninger til menneskerettighetene og lykke. Temaet for denne forandringen har gradvis hjulpet med å bære en problemfylt verden vekk fra religiøs intoleranse og i retning av frihet, inkludering, tverreligiøst samarbeid og moralkodekser for ansvarlige liv, og markerer fremgang i retning av en bedre sivilisasjon.

Året 2017 vil også holde en spesiell plass i kirkens historie for arbeidet til frivillige prester som leder denne spesielle utgaven i deres høyt anerkjente responser til menneskelig lidelse forårsaket av naturkatastrofer.

Milepælene i 2017, under ledelse av mr. David Miscavige, Styreformannen i Religious Technology Center, inkluderte også en full anerkjennelse av Scientology i Makedonia, Colombia og Mexico, da myndighetsledere offisielt godkjente det som alltid har vært sant: at Scientology tjener både Mennesket og Menneskets ånd, i ånden av å oppløfte begge.

– Redaktørene