Verdensturnéen for menneskerettigheter 2017
DELEGATER FOR RETTIGHETERUnge aktivister, tjenestemenn, politimenn, lærere og frivillige deltar i det femte Human Rights-toppmøtet for Asia og Stillehavsregionen i 2017 i Taiwan. Det var en del av en YHRIs World Educational Tour (Verdensutdannelsesturnéen) som inkluderte stopp i India, Israel, Irland, Mexico og Washington, D.C.

ASIA OG STILLEHAVSREGIONEN

Verdensturneen for menneskerettigheter

INDISK TOPPMØTE
INDISK TOPPMØTE Delegater fra India, Bangladesh og Nepal på en New Delhi-konferanse arbeidet for å fremme menneskerettighetene i en region beryktet for menneskehandel og andre overgrep.

Siden 2004 har Youth For Human Rights International (YHRI) nådd mer enn 10 millioner mennesker gjennom organisasjonens årlige World Educational Tour i kommunale sentre, skoler og universiteter i både store byer og fjerntliggende områder i mer enn 80 land.

Målet er å opplyse unge mennesker om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene slik at de blir livslange forkjempere for toleranse og fred. Disse grasrots-arrangementene er rettet mot å øke forståelsen av menneskerettighetene blant de unge så vel som å danne nye YHRI-avdelinger. De presenterer ofte høytstående tjenestemenn, inklusive presidenter, statsministre, undervisningsministre og FN-tjenestemenn som taler om viktigheten av undervisning i menneskerettigheter.

2017-turnéen begynte i New Delhi, og reiste deretter 72 420 kilometer – gjennom Israel, Irland, Mexico og Taiwan – før den ble avsluttet i Washington, D.C.

New Delhi-delen av turnéen markerte YHRIs femte regionale toppmøte for Sør-Asia, med en gruppe på nesten 200 deltakere som inkluderte studenter fra hele India, så vel som i nabolandene Bangladesh og Nepal. Blant de fremmøtte var ledere fra lokale myndigheter, politi, lærere, pedagoger og representanter for ikke-statlige organisasjoner.

I løpet av dette tredagers toppmøtet veiledet YHRI-medlemmer hverandre og deltok i seminarer om emner utformet til å hjelpe med å forbedre deres lokale aktiviteter. Enkeltpersoner og team fikk også ros for sitt arbeid med å fremme menneskerettigheter.

I Israel satte YHRI-medlemmer i gang en grasrotbevegelse rettet mot å hjelpe til rette ikke-jødiske flyktninger som flyktet fra borgerkrigene i Afrika fra 2006 til 2012 og finner seg selv uvelkomne i landet. Unge aktivister møtte med en gruppe sudanske asylsøkere og arbeidere på et samfunnssenter for eritreiske kvinner. YHRI har blitt invitert til å møte med høytstående palestinske tjenestemenn i nær fremtid.

Hjelp til å løse flyktningkrisen var også på turnéens agenda i Irland, hvor innvandrere fra Midtøsten har stått overfor et betydelig tilbakeslag.

LATINAMERIKANSK FORUM
LATINAMERIKANSK FORUM Deltakerne på det tredje årlige Youth for Human Rights’ latinamerikanske regionale toppmøtet i Mexico City. Føderale tjenestemenn, skolestyrere, politiet og ledere i rettsvesenet deltok på den tredagers konferansen.