CCHR

CCHRs toppår

Citizens Commission on Human Rights har gjort store fremskritt i beskyttelsen av dem som ble utsatt for psykiatriske overgrep.

Citizens Commission on Human Rights ekspanderer, med 174 CCHR-avdelinger nå aktive over hele verden. Arbeidet deres fortsetter å utvide seg på flere fronter. Organisasjonens årvåkenhet overfor den farmasøytiske industrien resulterte i 32 nye advarsler beordret for psykiatriske medikamenter i 2017. Siden starten i 1969 har CCHR bidratt sterkt til å oppnå vedtak av 220 anti-psykiatri-lovforslag og til å knuse 375 pro-psykiatri-lovforslag. Når det gjelder myndigheters disiplinære håndhevelse, stod psykiatere overfor 33 milliarder dollar i bøter, skadeerstatninger og finansiering bundet til CCHRs arbeid. Den var direkte ansvarlig for annulleringen av lisensene til 140 individuelle psykiatere, 124 i Japan alene, og for fengslingen av ytterligere sju. Hva offentlig bevissthet angår, har CCHR-medlemmer delt ut 21 millioner informasjonsløpesedler. De 20 omreisende CCHR-utstillingene trakk 135 800 besøkende i 2017 mens de tilbakela 31 000 kilometer. Den sammenlagte distansen er nå over 644 000 km – eller 16 turer rundt hele kloden.

Global årvåkenhet

I 2017 høynet Citizens Commission on Human Rights innsatsen i dens pågående bestrebelser for å stille den psykiatriske industrien til ansvar for deres ødeleggende misgjerninger. Etter å ha funnet hele systemet for psykisk helse skyldig i bedrageri og embetsforbrytelser, har CCHR viet seg på nytt til kampen mot elektrosjokkterapi og praksisen å ordinere psykiatriske medikamenter til barn.

Global årvåkenhet
GLOBAL ÅRVÅKENHET CCHR har hjulpet med å øke global bevissthet om farene ved antidepressiva, antipsykotika og elektrosjokkterapi.
Ingen psykiatriske medikamenter
INGEN PSYKIATRISKE MEDIKAMENTER Innbyggere i London undertegnet petisjoner for å stoppe neddoping av skolebarn i England.

Siden dens grunnleggelse i 1969 har vakthunden for psykisk helse arbeidet for å beskytte rettighetene til pasienter og familier. CCHR har også forhindret leverandører fra å svindle Medicaid og Medicare, hvor det bare i 2014 (det siste året med tilgjengelige statistikker), ble funnet minst 148 millioner dollar i svindel.

CCHR henviser til den subjektive og bedragerske karakteren av psykiatriske diagnoser, siden det ikke finnes noen objektiv blodprøve eller avbildningsskanninger for å påvise mental sykdom, samt hvor lett diagnoser kan bli endret for å innhente mer penger fra forsikringsselskaper, og har oppfordret helsearbeidere med inside kunnskap om bedrageri til å dra fordel av varsler om beskyttelse av personopplysninger og snakke ut.

Det mest eksplosive tilfellet er den pågående, flerårige rettsaken mot Universal Health Services, en psykiatrisk sykehus-operatør med et rulleblad med farlige og bedragerske rutiner innen medisin og forretning. Fra april 2016 til april 2017 ble nesten 4500 klager inngitt mot UHS, de fleste ansporet av CCHR. For å bedømme omfanget av svik begått mot publikum, ta i betraktning at bare én UHS-atferdsinstitusjon i Texas, takket være CCHRs iherdighet, samtykket i å betale de amerikanske myndighetene 860 000 dollar i erstatningskrav for overtredelser av loven om falske påstander.

Italiensk marsj
ITALIENSK MARSJ Politiet forventet mindre enn 1000, men over 2000 demonstranter strømmet gjennom gatene i Firenze i Italia, klappet, ropte og sang en parodi på en populær sang, alle uttrykk for deres krav om å få «psykiatere» ut av skolene og livene deres.

CCHR sporer også nøye lovgivningsmessige tiltak for å begrense psykiatriske overgrep, distribuerer opplysningsmaterialer over hele verden, og i 2017 forårsaket de direkte pågripelsen av og/eller inndragelse av sertifikatene til 140 psykiatere.

CCHR-utstilling besøker Japan
CCHR-UTSTILLING BESØKER JAPAN En marsj gjennom gatene i Tokyo (øverst) fører til en innvielsesseremoni for utstillingen Psykiatri: En dødsindustri. Tusenvis har sett CCHRs Venn eller fiende-DVD.
«Admiralen»
«ADMIRALEN» En historisk bygning i nærheten av det berømte vinterpalasset i sentrum av St. Petersburg i Russland, er stedet for CCHRs omreisende utstilling.
En historie om kriminell psykiatri
EN HISTORIE OM KRIMINELL PSYKIATRI I Cape Town blir skolebarn opplyst om sannheten om skadene fra apartheid, påført av psykiatere.