Går på den stoffrie siden
MARSJEN BEGYNNERKaohsiung-deltakerne begynner sin «Stoffri med meg»-marsj og bærer stolt bannere som forkynner deres engasjement for et stoffritt Taiwan. Medlemmer av Scientology Kirken i Kaohsiung marsjerte sammen med dem og ble støttet av kirkens frivillige fra Stoffri verden.

TAIWAN

Går på den stoffrie siden

For hver person som er avhengig av stoff finnes det en knust familie. Dette var budskapet til den taiwanske folkemassen som marsjerte gjennom gatene i Kaohsiung i mars 2017. Marsjen var sponset av byens politiavdeling, International Lions Club og Scientology Kirken i Kaohsiung, med deltakelse fra Stiftelsen for en stoffri verden.

Går på den stoffrie siden
STOLTE MARSJDELTAKERE Skolebarn fra Kaohsiung opptrer på «Stoffri med meg»-anti-stoff-marsjen.

Byens politistyrke gjorde et omfattende jobb med å underholde tilskuerne. Deres oppvisning inkluderte et show fra politiets ridningslag, etterfulgt av en parade av politiets motorsykkelenhet. Og noe som ikke kan overgås: Byens «Bo-Da»-spesialpolitistyrke viste sine kampsportferdigheter med en oppvisning som både var gymnastikk- og ballettlignende. Den siste politi-sponsede oppvisningen var en demonstrasjon av Bo-Shan-narkotikahunder.

Stolte marsjdeltakere
TENKER LIKT Scientology Kirken i Kaohsiung hjalp med å organisere et stoffopplysnings-stevne og ble tilsluttet av politiet for å spre det stoffrie budskapet.
Tenker likt

Lokale ungdommer ble også med på oppvisningen. Chien-Shan-grunnskolens sambatromme-gruppe underholdt tilskuerne med sine fengende rytmer. De ble etterfulgt av Feng-Shian videregående skoles Taiko-tromme-gruppe.

Anti-stoff-marsjen kalt «Stoffri med meg» la vekt på budskapet om at stoff ikke bare skader den mentale og fysiske helsen til brukere, men skaper en katastrofe for brukerens venner og familie. Spesiell oppmerksomhet ble gitt til den foruroligende trenden blant de svært unge til å ta stoff. Dette forsterkes av faktumet at stoff nå leveres innpakket i godterier og småkaker, som til og med har begynt å nå barn i Taiwan.

Byens sjefsadvokat, Chang-Chin Chou talte til deltakere og tilskuere om hvordan unge mennesker kan motstå press fra jevnaldrende og avvise stoff. Etterpå oversvømte tilskuere og marsjmedlemmer de tallrike matbodene og attraksjonene og deltok i anti-stoff-helse-kampanjen.