Lederskap. Det er et kraftfullt ord som oppsummerer et fenomen av tiltro. Det omfatter tillit, definerer ansvar, og er bygd på mål, lidenskapen i troen, et engasjement for det felles beste og en persepsjon av det som kommer. Det er også hva som har definert livet til Scientologys kirkelige leder, David Miscavige. Han leder folk i retning av en mer fredelig, medfølende og oppadgående sivilisasjon, ved å følge en vei først gått av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard. Hvordan vises lederskap? Plassering og ord er ikke de definerende ingrediensene av ledere, men de kan være veivisere som angir det intense engasjementet til folk som nyter troskap – David Miscavige. I 2017 var de veiviserne prydet med oppnåelse, gjerninger som bare kunne oppnås av en sann leder.

I store trekk avbildet mr. Miscaviges lederskap den fortsatte ekspansjonen av Scientology religionen, som dette året var preget av innvielser av nye kirker i åtte store byer på fire kontinenter, med erklæringer av offisiell religiøs anerkjennelse i tre land, og ved kirkens evnerike respons på naturkatastrofer rundt hele planeten.

Lederskap

Hvor kunne mr. Miscavige bli funnet i 2017, mens han bygde og inspirerte religionen? Året begynte i Los Angeles, på den årlige Scientology nyttårsfeiringen, og avsluttet 12 måneder senere i Johannesburg i Sør-Afrika, med innvielsen av en ny kirke, den 63. «ideelle» kirken i et program mr. Miscavige la strategien for, utviklet og utførte over hele kloden.

Selve begrepet «ideelle» Scientology Kirker var en visjon av L. Ron Hubbard. Og implementeringen av de «ideelle» kirkene er en grunnstein i mr. Miscaviges lederskap. Hver kirke gjenspeiler L. Ron Hubbards oppdagelser og filosofier med hensyn til menneskeheten og Scientology religionen som «ideell» i ethvert henseende. Kirkene skaper fristeder gjennom hvilke religionens åndelige og humanitære arbeid kan blomstre, og hvor åndelig oppvåkning av dens medlemmer kan finne sted. På samme tid er kirkene omgivelser som bidrar til å skape et felles hjem innen samfunn rundt om i verden for alle som søker en dypere forståelse av ens eget liv gjennom religion.

«Vi står for det LRH la frem i En scientologs kodeks og vår kirkes trosbekjennelse.»

Mellom Los Angeles og Johannesburg reiste mr. Miscavige gjentatte ganger over hele kloden, inspirerte scientologer, som omfattet humanitære ledere, og brakte religionens åndelige og sekulære løsninger til samfunn på hvert eneste kontinent.

Auckland i New Zealand; San Fernando Valley i California; Miami i Florida; København i Danmark; om bord på Scientologys skip Freewinds i Karibia; Saint Hill Manor, West Sussex i England; Dublin i Irland; Birmingham i England; Amsterdam i Nederland; Johannesburg i Sør-Afrika.

Dette stakkato-oppropet av byer var bare bakteppe for budskapene som mr. Miscavige hilste velkommen med, og oppløftet og veiledet både scientologer og ikke-scientologer. Stemmen hans, en bydende og inspirert oppfordring, fortalt til verden i taler, på sammenkomster og i enkle kommunikasjoner i hver eneste by han prydet.

I toner som strakte seg fra forstående til triumferende, fortalte mr. Miscavige scientologer, allierte og venner, myndighetspersoner og humanitære ledere disse budskapene:

«Vi er scientologer – og vi står for det L. Ron Hubbard la frem i En scientologs kodeks og vår kirkes trosbekjennelse. Dette blir vår plattform: Vi tror på menneskerettigheter. Vi tror på rasemessig likestilling. Vi tror på frihet, evighet og menneskets verdighet.

Vi tror også at alle mennesker ble skapt med de samme rettigheter, uansett rase, hudfarge eller tro. Og at menneskers sjel har menneskers rettigheter. Og disse tingene er ikke underlagt politisk debatt. Disse tingene er faktisk ukrenkelige.

Så uansett hvilken vei historiens vind blåser, er vår plattform urokkelig.

At vi ikke viker tilbake for noe for å nå våre mål – en verden uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig.

Og at vi står ved alle mennesker som jobber for å skape den bedre verden.

Fordi bare gjennom gjensidig forståelse kommer vennlighet.

Og fra det kommer fred og ekte frihet.»

Disse uttalelsene – en bitte, bitte liten brøkdel av mr. Miscaviges budskap om håp og, ja, også advarsel – var avmerket langs tidslinjen for året som gikk. De var illustrert av dramatiske utviklinger langs veien, tydeliggjort av det harde arbeidet og engasjement til tusenvis av kirkens medlemmer og deres menigheter.

Mellom disse betydningsfulle eventene, utfoldet historien seg om en stadig raskere ekspansjon i nært fellesskap med det humanitære arbeidet som har hjulpet scientologer å gjøre en forskjell i folks liv gjennom verdens yngste og raskest voksende religion.

De store prestasjonene Scientology skaper for masser av folk resulterer i vedvarende bifallsytringer fra myndigheter, ofte i form av en offisiell anerkjennelse. I 2017 ble mr. Miscaviges lederskap belønnet med anerkjennelsen av kirken i Makedonia, Colombia og Mexico.

New Year’s event 2017

Den fullstendige historien om Scientology i 2017 er fylt med gripende beretninger som når de gjenfortelles også bevitner kirkens stadig større oppgave – å oppfylle L. Ron Hubbards opplyste visjon – samt arbeidet og engasjementet til enkeltpersoner som deltok i løpet av året for å bringe den visjonen nærmere erkjennelse.

«Menneskets fremgang er mest truet der menneskerettigheter ikke eksisterer: retten til demokrati, retten til asyl og retten til utdannelse.»

Vellykkede bestrebelser i den pågående kampanjen for å fremme menneskerettighetene i 2017 ble fortalt av mr. Miscavige gjennom hele året. Han minnet om utfordringen som ble fremsatt av mr. Hubbard til religionen: «Menneskets fremgang er mest truet der menneskerettigheter ikke eksisterer: Retten til demokrati, retten til asyl og retten til utdannelse. Disse tingene er ikke til å tøyse med og spesielt nå som IAS [Den internasjonale assosiasjonen av scientologer] kan sette i gang en bevegelse for menneskerettigheter hvor som helst på jorden.

Ordene mr. Miscavige ytret, stedene han brakte sitt budskap om goodwill – hadde reell innvirkning for verden. Og det er et av de høyeste nivåene av lederskap. Hans strategiske initiativer for å utvikle effektive undervisningsmaterialer og kommunikasjonsverktøy i kampen mot krenkelser av menneskerettighetene, overgrep innen psykisk helse og menneskehandel, brakte hjelp til flere millioner mennesker. Han sørget for at budskapene fra Stoffri verden og kampanjer for lese- og skriveferdigheter gjennom L. Ron Hubbards Applied Scholastics’ programmer ble hørt, og at det tapre arbeidet til Frivillige prester – som responderte på utfordringer til katastrofer på tvers av en problemfylt planet, fra jordskjelv, orkaner, branner og oversvømmelser – ble anerkjent.

Mens kriser mangedoblet i 2017, mens kriger, hungersnød, massive befolkningsfordrivelser og terrorisme brant over hele verden – den moderne tids apokalyptiske ryttere – slapp mr. Miscavige løs sin religions ressurser og lederskap for å redde menneskeheten.

Med de økende hendelsene av sosiale, politiske og fysiske sammenbrudd gjenspeilt i naturkatastrofer, klimabekymringer, krig, kriminalitet, sosial urettferdighet, overgrep innen psykisk helse og stoffavhengighet, ble det alvoret igjen gjort lysende klart. Men det har vært gode nyheter. I løpet av det siste året, med den stadig voksende ekspansjon av kirkens grunnleggende base og bekjentgjøringen av idealene om menneskerettigheter og en fredelig sivilisasjon som de representerer, til millioner flere mennesker, har det vært nye muligheter for håp.

Det var klart synlig i år i responsen fra Scientologys Frivillige prest-programmet med frivillige som strømmet inn i kjølvannet av orkanene Harvey, Irma og Maria, og ødeleggelsene de etterlot i det sørlige Texas, Florida, Puerto Rico og De karibiske øyer. De frivillige i gule t-skjorter brakte mat, vann, forsyninger til gjenoppbygging – og mest av alt, håp – til folk over hele regioner.

Gjennom mange tiår har scientologer kommet til unnsetning når katastrofer rammer, og når folk er overveldet av stoff, analfabetisme og kriminalitet, og når menneskerettigheter er blitt krenket. En grunnleggende oppgave for scientologer er å bygge et blomstrende, fritt og produktivt samfunn. Det mandatet er den altomfattende «retten» til å redde planeten og menneskeheten. Som grunnleggeren L. Ron Hubbard erklærte: «Den største rettigheten som finnes innenfor menneskerettighetene, er retten til å hjelpe!»

David Miscaviges lederskap er uttrykt i et mangfold av bestrebelser for å bygge Scientology. Men høydepunktet av hans arbeid er å sørge for, gjennom hans engasjement og handlinger, at han utfordrer og inspirerer scientologer over hele verden til å utvide sitt ansvar for sine medmennesker, og dermed gi ubetinget hjelp til denne verden.

Lederskap. Visjon. Forpliktelse.

David Miscavige.