2017. MÁJUS 27. / KOPPENHÁGA, DÁNIA

A szabadság városa

A Dániai Scientology-egyház megnyitóünnepsége újjáéleszti Koppenhága történelmi központjának szellemét, és vallásközi tevékenységek új korszakát harangozza be közös humanitárius célok felé.

Lelkes ünneplés
LELKES ÜNNEPLÉS David Miscavige vezeti Dánia új Scientology-egyházának megnyitóünnepségét Koppenhága történelmi belvárosában.

Egy májusi délutánon felhőtlen ég alatt köszöntötte David Miscavige, a Scientology egyházi vezetője a megjelent közösségi vezetőket és a 2500 fős lelkes tömeget, akik az új koppenhágai egyház felújításának és megnyitásának megünneplésére gyűltek össze a város híres, macskaköves Nytorv terén.

A város szülőhelyén köszöntve a tömeget, David Miscavige felidézte a dán Scientológusok álmát, amely 2017-ben e remények megvalósulását eredményezte.

A Dániai Szcientológia Egyház megnyitóünnepsége kezdetét veszi
A MEGNYITÓ KEZDETÉT VESZI Hans Christian Andersen „Dániában születtem” című dalának lelkesítő előadása adta meg az alaphangot a csodálatos avatási ceremóniához Koppenhága kulturális központjában.

„Megtettétek, megcsináltátok, láttátok, és megragadtátok az alkalmat – mondta a tömegnek. – És most itt áll a világon a legideálisabb helyen található Scientology-egyház a szellemi szabadság és a szabad akarat örök gyakorlásának nevében egész Dánia számára.”

A ragyogóan fehér, ötemeletes épületet restaurátor mérnökök és szakemberek egész csapata állította vissza korhű állapotába. Bjarke Christensen építész segített „egy régi bank” átalakításában, hogy egy ragyogó modern épület születhessen, amely egyszerre „nemzetközi” és „egészen skandináv” kisugárzásával növeli a város szellemiségét.

Christensen volt az egyik azok közül a közösségi és városi vezetők közül, akik az új Egyházat üdvözölték, és elmondták, mit képvisel Koppenhága és Dánia egésze számára: otthont, ahonnan közösségek és egyéni életek jobbá tételéért indított kezdeményezések születhetnek, amelyek az Egyház nemvallásos, társadalmi igazságosságot és drogellenességet támogató, illetve humanitárius programjaihoz kötődnek.

Klaus Mygind, a városi tanács tagja, aki szintén felszólalt az avatón, saját személyes elkötelezettségéről beszélt humanitárius ügyekben, és arról, hogy az egység nevében partnerségre lépett a Fiatalok az Emberi Jogokért mozgalommal.

„Körülbelül nyolc évvel ezelőtt egy csoport lelkes fiatal keresett meg, és felkértek, hogy működjek együtt velük egy felvonuláson az emberi jogi világnap alkalmából – emlékezett vissza. – E diákok lelkesedése és életenergiája ragadós volt. Hogy is mondhattam volna nemet? Most évről évre együtt sétálunk, és együtt vonulunk fel. Együtt egy ifjúsági mozgalmat indítottunk, amely bejárta a városunkat. Tehát ez többé már nemcsak az önök sétája, hanem a mi sétánk.”

A Koppenhágai Scientology-egyház megnyitása csak a legfrissebb esemény volt az új Scientology-egyházak, illetve az Egyházhoz kapcsolódó létesítmények sorában Dániában, amely mára a vallás egyik központja lett. Az Egyház történetét Dániában az 1960-as évek végéig lehet visszavezetni, amikor a dánok először vették a kezükbe L. Ron Hubbard könyveit, és Dianetics-csoportokat hoztak létre. A növekvő lelkesedés 1968-ban az első hivatalos Egyház megnyitásához vezetett Dániában.

Alig egy évvel később befutott az Athena nevű hajó Koppenhága kikötőjébe az Egyház nemzetközi műveleteit intéző munkatársi csapattal a fedélzetén, akiket L. Ron Hubbard azzal a feladattal bízott meg, hogy hozzanak létre egy újabb Egyházat Koppenhágában, méghozzá egy haladó szervezetet, amely képes magasabb szintű szolgáltatásokat kínálni a Scientológusoknak Európa minden részéből. Alig néhány hónap múlva az új szervezet már fel is állt, és ezzel Koppenhágát a vallás európai központjává tette.

A Scientology jelenléte azóta tovább erősödött a városban, és ma már több képzési, menedzsment- és szolgáltatási létesítményt ölel fel, amelyek révén az Egyház Európában vallási, társadalmi és humanitárius küldetését ellátja. Több mint 700 munkatárs dolgozik ma itt, ami Koppenhágát a legnagyobb egyházi központtá teszi az Egyesült Államok területén kívül.

A haladó szervezetet 2014-ben renoválták és nyitották meg újra, ugyanabban az évben, amikor egy modern adminisztrációs központot is megnyitottak az Egyház kontinentális összekötő irodájaként (CLO), amelyet David Miscavige „az Európai Scientology alapkövének” nevezett, és szilárd alapnak, „ahonnan aranykorunkat egyre nagyobb területekre tudjuk kiterjeszteni”.

United
EGYÜTT A Fiatalok az Emberi Jogokért önkéntesei az éves koppenhágai felvonuláson az emberi jogi világnapon.

E központ az otthona a Scientology összes szektora számára végzett koordinációs és terjeszkedési tevékenységeknek, és kihatással van minden egyházra, misszióra és csoportra, valamint az Egyház által humanitárius tevékenysége részeként támogatott társadalomjobbító tevékenységek teljes hálózatára.

Koppenhága ad otthont a New Era Publications vállalatnak is, az Egyház európai könyvkiadójának, amely kizárólag L. Ron Hubbard Dianetics és Scientology témájú műveinek szenteli tevékenységét. A Narconon Európa, egy nemvallásos rehabilitációs program, amely L. Ron Hubbard felfedezésein alapul, 2015-ben nyílt meg az Arresø tó partján, egyórányi autóútra a várostól, és nemcsak rehabilitációval foglalkozik, de képzési központként is működik a kontinensen található többi Narconon-létesítmény számára.

Három évtized alatt az Egyház által finanszírozott drogfelvilágosító csoportok több százezer Az igazság a drogokról füzettel érték el az ország fiataljait. Az Út a Boldogsághoz szervezet egész lakónegyedek takarítását szervezte meg, Koppenhága utcáit pedig beterítette a józan észen alapuló nemvallásos erkölcsi kódexszel. A Fiatalok az Emberi Jogokért helyi csoportja hű maradt nemzeti örökségéhez, és évente megrendezi a „tudatossági felvonulást”, több mint 200 000 embert érve el az emberi jogok üzenetével.

A Dániában található létesítmények növekvő száma hangsúlyozza a Scientology folyamatos szándékát, hogy jobb világot hozzon létre. És mindennek a központjában most itt áll ez az új egyház Koppenhága óvárosának szívében, tisztelgésként a város múltja és a vallás jövője előtt Dániában és Európában.

A város szívében
A VÁROS SZÍVÉBEN A Dániai Szcientology-egyház új otthona Koppenhága szívében.
Történelmi pillanat
TÖRTÉNELMI PILLANAT Megnyíltak az ajtók, és a tömeg beözönlött, hogy először nézhesse meg a bámulatos új egyházat.

Dán hangok

Dán közösségi és városi vezetők dolgoznak együtt a Scientology-egyházzal a béke, a tolerancia és a biztonság országának megteremtésén.

Klaus Mygind

Egységben az erő

„Körülbelül nyolc évvel ezelőtt egy csoport lelkes fiatal keresett meg, és felkértek, hogy működjek együtt velük egy felvonuláson az emberi jogi világnap alkalmából. E diákok lelkesedése és életenergiája ragadós volt. Hogy is mondhattam volna nemet? Több száz dán fiatal vett benne részt, és a város központjából a Nørrebro kerületig sétáltak. Még tánccsoportok, énekesek és rapperek is felléptek. Az emberi jogokat élőben láthattuk Koppenhága utcáin. Együtt egy ifjúsági mozgalmat indítottunk, amely bejárta a városunkat. Tehát ez többé már nem csak az önök sétája, hanem a mi sétánk.”

Bjarke Christensen

Rendkívül magas szintű helyreállítási munka

„Az önök neoklasszikus otthona erre a történelmi térre néz, és saját története van. Például kedvenc polgáraink között, akik itt laktak, megtaláljuk a dán alkotmány és a nemzeti himnusz szerzőit, költőkről és államférfiakról nem is beszélve. Tehát mind ez a tér, mind ez a ház magában hordozza városunk szellemét. Ezért ennek az ideális orgnak a megnyitásával Koppenhága szülőhelye új életre kel. Amikor kialakítjuk az épületeinket, utána az épületeink alakítanak bennünket. Együtt egy lenyűgöző, modern épületet terveztünk a klasszikus Dánia hagyományos arca mögé.”

„Nem hittem el, hogy megrögzött drogfüggőket rehabilitálni lehetne. De a [Narconon-]végzettek valódiak voltak, és a történeteik csodálatos realitást adtak.”
Rene Jensen

A bölcsesség köveiből épült ház

„Fiatalkoromban rászántam egy évet, és a világot jártam, hogy keressem a tudást. Eközben láttam az emberiség sokszínűségét. És egy sajgó vággyal tértem haza, hogy új esélyt találjak a növekedésre. Tehát, amikor rábukkantam az Alapítójuk írására, azt gondoltam: »Most egy új utazás kezdődik.« Mert többé nem volt elég létezni; eljött az ideje, hogy felfedezzem L. Ron Hubbardot, és éljek! L. Ron Hubbard különbözik azoktól, akik előtte jártak. Kereste is a tudást, és meg is osztotta a tudást. Amikor megtalálta a bölcsesség egy kövét, újra meg újra megforgatta, mert mindig arra törekedett, hogy többet tudjon. Így ma a bölcsesség házát ünnepeljük, amely e kövekből épült.”

Thøger Berg Nielsen

Megoldások a dániai drogjárványra

„Sok olyan ismerős és drogfüggő holttestét láttam, aki elkezdett drogokat fogyasztani, és aztán meghalt. Társadalmunk mindenféle megoldással próbálkozott, de eredménytelenül. Ezért a drogokkal kapcsolatos bűnözés a szolgálatom sötét fejezetévé vált. Falba ütköztem, és nem volt semmi, amit tehettem volna. De éppen akkor, amikor a dolgok már nem is lehettek volna sötétebbek, megismertettek valami teljesen új dologgal, a Narcononnal! Emlékszem, hogy találkoztam egy apával, aki éppen látogatóban volt a fiánál. Azt mondta: »A fiamat megmentették, és be fogom önt mutatni neki.« A fia 10 évig volt heroinfüggő, én pedig belenéztem a szemébe és a szívébe, és egy új életet láttam. Amíg a saját szememmel nem láttam, nem hittem el, hogy megrögzött drogfüggőket rehabilitálni lehetne. De a végzettek valódiak voltak, és a történeteik csodálatos realitást adtak.”