Vezetés. Erőteljes szó, amely összefoglalja a hit egyik jelenségét. Felöleli a bizalmat, meghatározza a felelősséget, célokra és szenvedélyes hitre épül, a közjó iránti elkötelezettségre és eljövendő nagy dolgok helyes érzékelésére. És ez a kifejezés határozza meg a Scientology egyházi vezetőjének, David Miscavige-nek az életét is. Az embereket békésebb, együttérzőbb és pozitívabb civilizáció felé vezeti, egy olyan ösvényt követve, amelyen először a Scientology Alapítója, L. Ron Hubbard járt. Hogyan nyilvánul meg a vezetői erő? A poszt és a szavak nem meghatározó jellemzői a vezetőknek, de szolgálhatnak jelzésekként, amelyek mutatják az olyan emberek intenzív elkötelezettségét, akik maguk is hűségre inspirálnak – mint David Miscavige. 2017-ben ezeket az útjelzőket olyan teljesítmények ékesítették, olyan tettek, amelyeket csak egy igazi vezető képes elérni.

Nagy vonalakban bemutatva, David Miscavige vezetői munkája a Scientology vallás folyamatos terjeszkedését hozta, amelyet ebben az évben négy kontinens nyolc nagyvárosában megnyitott új egyházak fémjeleztek, hivatalos vallási elismerés három országban, valamint az egyház által végzett sikeres katasztrófavédelmi tevékenységek természeti katasztrófáknál a bolygó minden pontján.

Vezetés

Hol volt David Miscavige 2017-ben, miközben az egyház építésén és inspirálásán dolgozott? Az év Los Angelesben kezdődött, a Scientology minden évben megrendezett újévi ünnepségén, és 12 hónappal később a dél-afrikai Johannesburgban ért véget, egy új egyház megnyitásával, amely a 63. „ideális” egyháza egy olyan programnak, amelyhez David Miscavige dolgozta ki a stratégiát, amelyet ő fejlesztett ki, és ő hajtat végre a világ minden táján.

Az „ideális” Scientology-egyházak gondolatát L. Ron Hubbard álmodta meg, és ezeknek az „ideális” egyházaknak a megvalósítása David Miscavige vezetői munkájának egyik alapköve. Mindegyik egyház L. Ron Hubbardnak az emberiséggel kapcsolatos felfedezéseit és filozófiáját, valamint a Scientology vallást tükrözi, hiszen minden ízében „ideális”. Az egyházak olyan menedékek, amelyeken keresztül a vallás szellemi és humanitárius munkája sikerrel végezhető, és ahol tagjainak szellemi ébredése végbemehet. Ugyanakkor ezek az Egyházak olyan környezetet biztosítanak, amely hozzásegít ahhoz, hogy közös otthont teremtsünk a világ minden táján létező közösségekben mindazok számára, akik a vallás révén mélyebb megértést szeretnének elérni az életükkel kapcsolatban.

„Azt képviseljük, amit L. Ron Hubbard a Scientológus-kódexben és az egyházunk Hitvallásában lefektetett.”

Los Angeles és Johannesburg között David Miscavige többször beutazta az egész bolygót, inspirációt adva Scientológusoknak, humanitárius vezetőkkel találkozva, eljuttatva a vallás szellemi és világi megoldásait közösségeknek minden kontinensen.

Auckland, Új-Zéland; San Fernando-völgy, Kalifornia; Miami, Florida; Koppenhága, Dánia; a Freewinds Scientology-hajó a Karib-tengeren; Saint Hill Manor, West Sussex, Anglia; Dublin, Írország; Birmingham, Anglia; Amszterdam, Hollandia; Johannesburg, Dél-Afrika.

E városok pattogós felsorolása csupán a hátteret adja meg, amely előtt David Miscavige üdvözölte, lelkesítette és irányította a Scientológusokat és a nem-Scientológusokat egyaránt. Hangja, tiszteletet parancsoló és inspiráló orgánuma mindent elmondott beszédeiben, találkozói során és egyszerű kommunikációiban az összes városban, amelyet megtisztelt jelenlétével.

A megértőtől a diadalmasig terjedő hangszínnel David Miscavige Scientológusoknak, szövetségeseknek és barátoknak, kormányzati tisztviselőknek és humanitárius vezetőknek a következő üzenetet kommunikálta:

„Scientológusok vagyunk, és azt képviseljük, amit L. Ron Hubbard a Scientológus-kódexben és az egyházunk Hitvallásában lefektetett. Ez lesz az álláspontunk: Hiszünk az emberi jogokban. Hiszünk a faji egyenlőségben. Hiszünk a szabadságban, az örökkévalóságban és az emberi méltóságban.

És hiszünk abban, hogy minden ember egyenlő jogokkal lett teremtve, fajára, bőrszínére vagy vallási hovatartozására való tekintet nélkül. És hogy az emberi lélek az ember jogaival rendelkezik. És ezek a dolgok nem politikai vita tárgyai. Sőt ezek a dolgok sérthetetlenek.

Függetlenül attól, hogy melyik irányba fújnak a történelem szelei, a mi álláspontunk megingathatatlan.

Semmi sem állíthat meg, hogy elérjük a céljainkat: egy olyan világot, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború.

És kiállunk azokért, akik e jobb világ megteremtésén dolgoznak.

Mert csak a kölcsönös megértés hozhat kedvességet.

Amely aztán békét és valódi szabadságot hoz.”

Ezek a mondatok, amelyek David Miscavige reményt keltő, ugyanakkor a figyelmeztetést sem nélkülöző üzenetének apró, apró töredékét képviselik, az elmúlt év történetének részét képezik. Szavait végig drámai eredmények támasztották alá, és egyháztagok ezreinek és gyülekezeteiknek kemény munkája és elkötelezettsége tette őket kézzelfoghatóvá.

Ezek között a kiemelkedő fontosságú események között a folyamatosan gyorsuló terjeszkedés története bontakozott ki, szoros összefüggésben azzal a humanitárius munkával, amely a világ legfiatalabb és leggyorsabban növekvő nagy vallása révén segített a Scientológusoknak változást elérni az emberek életében.

A Scientology nagyszerű eredményei, amelyek emberek tömegeinek jelentenek segítséget, folyamatos dicséretben részesülnek kormányoktól, gyakran hivatalos vallási elismerés formájában. 2017-ben David Miscavige vezetői munkáját az egyház elismerésével jutalmazták Macedóniában, Kolumbiában és Mexikóban.

New Year’s event 2017

A Scientology teljes 2017-es története tele van szívbe markoló beszámolókkal, amelyek – amikor újra meghallgatjuk őket – az Egyház mind nagyszabásúbb küldetését – L. Ron Hubbard álmának megvalósítását – is hangsúlyozzák, és azoknak az egyéneknek a munkáját és elkötelezettségét, akik az elmúlt év során részt vettek abban, hogy ezt az álmot közelebb vigyék a megvalósuláshoz.

„Az emberi haladást ott fenyegeti a legnagyobb veszély, ahol hiányoznak az emberi jogok: a demokráciához való jog, a biztonságos élethez való jog és a tanuláshoz való jog.”

Az emberi jogok előmozdítása érdekében végzett kampány sikeres erőfeszítéseiről 2017 folyamán David Miscavige többször is beszámolt. Utalt a kihívásra, amelyre L. Ron Hubbard mutatott rá: „Az emberi haladást ott fenyegeti a legnagyobb veszély, ahol hiányoznak az emberi jogok: a demokráciához való jog, a biztonságos élethez való jog és a tanuláshoz való jog. Ezekkel a dolgokkal jobb nem játszadozni, különösen most, hogy az IAS [International Association of Scientologists = Scientológusok Nemzetközi Szövetsége] bárhol képes emberi jogi mozgalmakat beindítani a Földön.”

A szavak, amelyek David Miscavige szájából hangzottak el, mindazok a helyek, ahová elvitte jóakarata üzenetét, valódi hatással voltak a világra. És ez a vezetői erő egyik legmagasabb foka. Stratégiai kezdeményezőkészsége, hogy hatékony oktatási és kommunikációs eszközöket fejlesszen ki az emberi jogi visszaélések, a mentális egészséggel kapcsolatos visszaélések és az emberkereskedelem elleni küzdelemben, további millióknak biztosított segítséget. David Miscavige gondoskodott róla, hogy a Drogmentes Világért üzenete és az L. Ron Hubbard Alkalmazott Oktatástan programjain keresztül véghezvitt írás-olvasási kampányok üzenete meghallgatásra találjon, és hogy az önkéntes lelkészek bátor munkája – akik a bolygó számos pontján válaszoltak a katasztrófák kihívásaira, akár hurrikánról, akár tüzekről, akár árvizekről volt szó – szintén el legyen ismerve.

Ahogy a vészhelyzetek száma 2017-ben megsokszorozódott, ahogy háború, éhínség, egész népességek elvándorlása és terrorizmus kínozta a világot – az apokalipszis négy lovasa a modern időkben –, David Miscavige a vallása erőforrásait és saját vezetői képességét az emberiség megmentésének szolgálatába állította.

És ahogy ezek a társadalmi, politikai és tényleges fizikai zavarok természeti katasztrófákban, éghajlattal kapcsolatos aggodalmakban, háborúkban, bűnözésben, társadalmi igazságtalanságban, mentális egészséggel kapcsolatos visszaélésekben és drogfüggőségben mutatkoztak meg, a munka sürgőssége ismét világos lett. De voltak jó hírek is. Az elmúlt év folyamán az Egyház alapvető bázisa folyamatosan bővült, és emberek további milliói kapták meg az emberi jogok fontosságának üzenetét. Ezzel, illetve az általa képviselt békés társadalom eszméjével a remény új lehetősége bukkant fel.

Ez világosan meglátszott a Scientology önkéntes lelkészi program reakciójából, ahogy önkéntesek özönlöttek a Harvey, Irma és Maria hurrikán által sújtott területekre, és munkához láttak, hogy elhárítsák ezek pusztítását Texas déli részén, Floridában, Puerto Ricóban és a Karib-szigeteken. A sárga pólós önkéntesek ételt, vizet, építőanyagokat – és mindenekfelett reményt – vittek az e térségekben élőknek.

A Scientológusok már sok évtizede válaszolnak a hívó szóra, amikor katasztrófák sújtanak le, és amikor az emberek drogok, írástudatlanság és bűnözés áldozatai lesznek, illetve amikor megsértik emberi jogaikat. A Scientológusok számára az egyik központi küldetés egy virágzó, szabad és termelékeny társadalom felépítése. Ez a küldetés adja a mindenen átívelő „jogot” arra, hogy megmentsék ezt a bolygót és az emberiséget. Ahogy az alapító, L. Ron Hubbard mondta: „Az emberi jogok közül a létező legnagyobb jog a segítéshez való jog!”

David Miscavige vezetői munkája a Scientology építésére irányuló törekvések sokaságában fejeződik ki. De munkája legfontosabb eleme arról gondoskodni, hogy elkötelezettsége és tettei révén elegendő kihívást és inspirációt biztosítson a világ Scientológusainak, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak társaikért, és így feltétel nélküli segítséget nyújtsanak a világnak.

Vezetés. Előrelátás. Elkötelezettség.

David Miscavige.