2017. OKTÓBER 28. / AMSZTERDAM, HOLLANDIA

Kulturális ikon

Az új Scientology-egyház Amszterdam megnyitása a történelmi város „Knowledge Mile”-ján tükrözi, hogy milyen karakterű a Scientológusok közössége, akik megünnepelték az új létesítmény megnyitását, és újonnan eltökélték magukat az Egyház drogellenes és humanitárius kezdeményezések terén már eddig is végzett sikeres munkája iránt.

Minden hang megpendítése. Szórakoztatás az Amszterdami Scientology-egyház megnyitóünnepségén
MINDEN HANG MEGPENDÍTÉSE Az ünneplés átfogta a város teljes kulturális spektrumát, az „Óda az amszterdami csatornákhoz” klasszikus dallamától egészen a suriname-i dobokig.

Amszterdam óvilágot idéző csatornái, hídjai és évszázados épületei mellett a környezetből az a hangulat árad, hogy az itteniek hagyományosan vendégszeretők. A tolerancia és a sokszínűség iránti érzékenység átjárja a város kozmopolita légkörét, és 187 nemzetiség osztozik ezen a történelmi városon. Mindez gyönyörűen megnyilvánult október végén, amikor mintegy 1300 hívő és vendég gyűlt össze a szeszélyes időjárás ellenére, hogy megnyissa az új Amszterdami Scientology-egyházat, és újra hitet tegyen az egyház humanitárius küldetése mellett.

A Scientology vallás hosszú történetre tekint vissza a városban, ugyanis Amszterdamban az első Scientology-egyházat több mint 40 évvel ezelőtt alapították. A modern építészeti megoldásokat is alkalmazó új egyház azon a területen van, amelyet a helyiek úgy emlegetnek, hogy „Knowledge Mile” („Tudás sor”), és ez megújult elkötelezettséget jelez a helyi Scientológusok régóta végzett társadalomjobbító és humanitárius kampányai mellett, amelyeket Hollandia népével és népéért végeznek.

David Miscavige  Mérföldkő jelentőségű pillanat
MÉRFÖLDKŐ JELENTŐSÉGŰ PILLANAT David Miscavige, a Scientology vallás egyházi vezetője vezette az amszterdami új Scientology-egyház fergeteges megünneplését a város „Knowledge Mile” nevű részén.

David Miscavige kiemelte a Scientológusok és a város között meglévő kapcsolatokat. „Mielőtt lehullik ez a szalag – mondta –, nézzünk rá egy pillanatra, milyen helyet foglaltok el a holland történelemben – nem is beszélve a mitológiáról. Ugyanis most már nem a nyílt tenger felé, szélirányban hajóztok, és már nem a földnyelvek mentén vitorláztok hazafelé. Épp ellenkezőleg, kifelé hajóztok az örökkévalóság felé.”

Ezzel az utazással – ahogy a felszólaló vendégek is megjegyezték – együtt jár egy elkötelezett kapcsolat az Egyház gyülekezete és a közösség között.

Maarten Lubbers, a Together One Amsterdam elnöke úgy beszélt az egyházról, mint a Hollandia „legintelligensebb utcáján” található oktatási intézmények, vállalatok és szervezetek új, fejlődést hozó tagjáról.

„Mindenkinek szüksége van egy menedékre, ahová visszavonulhat, és amely derűs nyugalmat biztosít, önmaga, a családja és a barátai számára – jegyezte meg. – Az életben az emberek veszteségeket, tragédiákat élnek át, és igényük, szükségük van a visszatekintésre. És az önök új otthona olyan, mint az utca kiterjesztése, az ajtó nyitva áll, és az embereket örömmel fogadják. Hiszek abban, hogy itt mindenkit könyörülettel és tárt karokkal fogadnak – mert ezt a központot eredendően arra szánták, hogy ösztönözze és felemelje holland társadalmunkat.”

A Scientológusok hollandiai társadalomjobbító kampányait legjobban talán az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) helyi csoportjának munkája érzékelteti. Ez a csoport már eddig is létfontosságú erő volt a holland gyerekek jogainak védelmében. A holland gyerekek túlgyógyszerezéséről szóló beszámolójuk eredményeként, amelyet az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága elé terjesztettek, egy országos hatáskörű rendelet született az ADHD tüneteit kiváltó okok kivizsgálására.

Amszterdami Scientology-egyház. Új otthon.
ÚJ OTTHON Miután a szalag aláhullt, a tömegek elözönlik az új Amszterdami Scientology-egyházat, hogy megnézzék a helyiségeket, ahol Scientology-szolgáltatásokon vesznek majd részt.

Az amszterdami Scientológusok a kábítószerezés ellen is harcot folytatnak a városukban, és eddig több mint 25 000 Az igazság a drogokról füzetet osztottak szét. L. Ron Hubbard Az út a boldogsághoz címmel kiadott univerzális érvényű erkölcsi szabályai eddig 150 000 emberhez értek el. Az egyház a vallásközi tevékenységek aktív szószólójaként síkraszáll a különféle hitelveken alapuló csoportok között folytatandó párbeszédért is, hogy áthidalják a meglévő különbségeket, és megerősítsék a közösségek közötti együttműködést.

A feltűnő, 7300 négyzetméteres létesítmény kiszélesíti az Amszterdami Scientology-egyházra kifejtett hatását, és új kiindulási pontként szolgál a még szélesebb körben végzendő humanitárius programok számára. Az ötszintes létesítmény a város központjától pár percre van, és mint a remény és együttműködés ragyogó új palotája emelkedik ki, amely mellett naponta több mint 70 000 járókelő halad el.

A többi felszólaló is kiemelte az Egyház társadalomjobbító programjait, és mind arról beszéltek, hogy a Scientology által támogatott emberi jogi tudatossági és társadalmi igazságosságért folytatott kampányok mit jelentenek a helyieknek.

Michael van Gils egészségügyi szakértő, nyugalmazott magas rangú regionális rendőrtiszt tevékenyen felfedi a mentális egészségügyi iparban tapasztalt visszaéléseket, aminek eredményeként új törvények születtek, és a nagyközönség tudatossága megnőtt a témával kapcsolatban.

„Túl gyakran esik meg – mondta a közönségnek –, hogy az iskolák a gyerekeket »túl izgatottnak« vagy »szétszórtnak« találják, és a háziorvoshoz küldik, aki azután egy pszichiáterhez irányítja a szülőket... hogy ők begyógyszerezzék a gyereküket. Együtt ki kell állnunk, és ennek a krízisnek a közepén a vezetőnk a CCHR.”

Sheela Vyas, az Amszterdami Női Tanács elnöke, aki segített utat törni a női jogok terén, és már eddig is felemelte a szavát a házon belüli erőszak és gyermekbántalmazás ellen, elmondta, hogy a Scientologyval először önkéntesként találkozott egy vallásközi női csoportban.

„Az ő segítségükkel fedeztem fel Az út a boldogsághoz-t – mondta. – Ez a kis könyv nagyon hasznos eszköz, amellyel erőt adhatunk az embereknek, hogy felelősséget vállaljanak a saját és a körülöttük lévők életéért. Arra ösztönöz, hogy felelősségteljes és szeretetteljes polgárokká váljanak. És így alappillérként szolgál egy tisztességes társadalom felépítéséhez.”

Ari van Buuren, az Egyesült Vallási Kezdeményezés Hollandia elnöke beszélt a város sokszínűségéről és a társadalmi kapcsolatok jobbításáról, amely az Egyháznak is szívügye. Elmondása szerint e kapcsolatok remekül működnek, mivel az Egyház részt vesz a város Egyesült Vallási Kezdeményezésében.

„Így nyerhetünk el egy jobb világot, amelyben nincs félelem, igazságtalanság és intolerancia. Tehát egészítsük ki egymást! A dolog lényege az, hogy fogadjuk egymást jó szívvel, és ünnepeljük együtt az áldásokat. Továbbra is tegyünk így Amszterdam szellemében.”

Amszterdami Scientology-egyház. Új és régi
ÚJ ÉS RÉGI A fényekkel közismerten remekül bánó 17. századi holland mesterek hagyományait követve ez a tündöklő új egyház mint a közösségi kötelezettségvállalás világítótornya áll Amszterdamban.
Amszterdami Scientology-egyház. A nagy túra
A NAGY TÚRA A látogatók először pillantják meg az új egyházat és a látványos tetőteraszt.

TISZTA SZÍVBŐL

Helyi méltóságok biztosítják az egyházat a támogatásukról, és megfogadják, hogy tovább folytatják az együttműködést Amszterdam és általában véve a világ javára.

Maarten Lubbers

Ösztönzi és felemeli a holland társadalmat

„Mindenkinek szüksége van egy menedékre, ahová visszavonulhat, és amely derűs nyugalmat biztosít, önmaga, a családja és a barátai számára. Az életben az emberek veszteségeket, tragédiákat élnek át, és igényük, szükségük van a visszatekintésre. És az önök új otthona olyan, mint az utca kiterjesztése, az ajtó nyitva áll, és az embereket örömmel fogadják. Hiszek abban, hogy itt mindenkit könyörülettel és tárt karokkal fogadnak – mert ezt a központot eredendően arra szánták, hogy ösztönözze és felemelje holland társadalmunkat.”

Michael van Gils

Keresztes hadjárat a gyerekek védelmére

„A CCHR-nál emberek millióinak keresztes hadjáratában találtam magam. Partnerre találtam bennük, akik nem csak beszélnek a dolgokról, hanem cselekszenek. És önök ezt tették, mindnyájunk nevében. Elmentek az ország parlamentjébe, hogy elmondják nekik: »A gyermekeink jobbat érdemelnek.« Több mint 2000 orvost, pedagógust és politikai vezetőt értek el az üzenetükkel és a tényekkel... A CCHR-nak hála, a gyermekorvosoknak most már figyelmeztetniük kell a hozzájuk fordulókat az ADHD-gyógyszerek felírásával szemben – és ez tartós változás.”

Sheela Vyas

Erkölcsi iránymutatás

„Ez a kis könyv [Az út a boldogsághoz] nagyon hasznos eszköz, amellyel erőt adhatunk az embereknek, hogy felelősséget vállalhassanak a saját és a körülöttük lévők életéért. Arra ösztönöz, hogy felelősségteljes és szeretetteljes polgárokká váljanak. És így alappillérként szolgál egy tisztességes társadalom felépítéséhez. Ezekben az időkben, amikor az erkölcsi normák hanyatlanak Hollandiában és másutt, az embereknek hatékony eszközökre van szüksége az önképzéshez... Mert a valódi oktatás nem az oklevelek szerzéséről szól, hanem az erkölcsi iránymutatásról önmagunk megerősítéséhez.”

„A nyugati kultúrában a racionális gondolkodás és a spiritualitás különváltak egymástól – és a Scientology újra összekapcsolja őket.”
Ari van Buuren

A szellemi szabadság biztosítása

„Van egy ősi holland közmondás, amely így szól: »Javítsd meg a világot, és kezdd önmagaddal«... Szükségünk van egy spiritualitási ellenmozgalomra, amely kivezet a magányból és az elszigeteltségből. És az önök átalakulást segítő és oktatási képzése ehhez mélyen hozzájárul. Az egész az önismeretről és a szellemi tudatosságról szól. Önök fontos hozzájárulást tesznek a szellemi tudatosság és szabadság terén. A nyugati kultúrában a racionális gondolkodás és a spiritualitás különváltak egymástól – és a Scientology újra összekapcsolja őket.”