2017. MÁRCIUS 19. / SAN FERNANDO-VÖLGY, KALIFORNIA

Az álmok völgye

Az új Scientology-egyház Valley annak szellemében épült, hogy ezt a tipikus amerikai elővárosi környezetet igazi szellemi fővárossá varázsolják, az Egyház által támogatott humanitárius és társadalomjobbító programok központjává.

V mint Valley és Victory
V MINT VALLEY ÉS VICTORY David Miscavige olyan Scientológusok társaságában, akik élen jártak az új valley-i egyház életre hívásában, hivatalosan megnyitja a régió lélegzetelállító Scientology-egyházát.

Miközben a mintegy 5000 Scientológus, barát és vendég márciusban a Valley-i Scientology-egyház észak-hollywoodi hatalmas új otthonának megnyitójára várva gyülekezett, volt néhány pillanatuk, hogy eltűnődjenek, mi is hozta össze ezt a rengeteg Scientológust.

„Ma felavatunk egy Scientology-egyházat az Álmok völgyében – mondta David Miscavige, a Scientology vallás egyházi vezetője az egybegyűlt tömeg előtt. – Amilyen sokszínű a San Fernando-völgy, ugyanolyan sokféle módon segítünk mi is. Így számtalan kultúra, etnikum és gazdasági réteg képviselőit látjuk szeretettel. Ebből a szempontból ez az Egyház tökéletesen tükrözi a Scientology hitvallását: »hogy minden ember egyenlő jogokkal lett teremtve fajára, bőrszínére vagy vallási hovatartozására való tekintet nélkül; [...] és hogy az emberi lélek az ember jogaival rendelkezik«.”

Egy hely mindenki számára
EGY HELY MINDENKI SZÁMÁRA Ezrek járják be az újonnan megnyílt egyházat, először pillantva meg a helyiségeket, amelyek a Scientológusokat, a családtagjaikat és a közösség egészét fogják szolgálni.

A San Fernando-völgy, amelyről beszélt, egy 32 kilométer hosszú és 20 kilométer széles sík medence, elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne San Francisco, Washington és Boston együtt. „Valley” (magyarul „Völgy”), ahogy a területet népszerű nevén ismerik, egyben tipikus amerikai előváros: hatalmas terület napperzselte aszfalttömegekkel és modernista építészettel, ahol elég zöldövezet található, hogy szarvasok, hiúzok és prérifarkasok éljenek, de ugyanakkor 1,8 millió demográfiailag sokszínű ember vallja otthonának. Az új Valley-i Scientology-egyház a völgy minden szegletét kiszolgálja: 44 városban és közösségben Burbanktől és Glendale-től Hidden Hillsig, Calabasasig, San Fernandóig és Universal Cityig.

Valley sokszínűsége ezt az új egyházat ideális kiindulóponttá tette világi társadalomjobbító programjai és alulról szerveződő drogfelvilágosító, emberi jogi és erkölcsi nevelési kampányai számára.

Még a Valley-be elsőként ellátogatóknak is csak ritkán okoz gondot az amerikai kultúra ezen egyedülálló ikonjának felismerése, részben azért is, mert ez nemcsak egy hely, hanem egy teljes lelkiállapot. A területet egy 1797-ben ferences barátok által alapított misszióról nevezték el, de az elmúlt 100 évben hollywoodi filmek ezreinek szolgált díszletül, az elmúlt fél évszázadban pedig elmondhatatlan számú tévéfilm epizódjainak is, így – legalábbis tudat alatt – amerikaiak millióinak ismerős a hely.

Az Egyház barátai és támogatói számára ennél jóval többet képvisel: egy kollektív álmot, amelyet azok a humanitárius és társadalmi igazságosságért vívott projektek éltetnek, amelyek a vallást fémjelzik. Ez egy olyan egyház új otthona, amely 45 évvel ezelőtt kezdte meg Valley szolgálatát, és az egész világot nézve az 57. új ideális Scientology-egyház, az Egyesült Államok nyugati részén pedig a 19.

A megnyitó napja a Valley Scientology-egyházban
A MEGNYITÓ NAPJA Scientológusok az első tanfolyamukon, amelyet új egyházukban vesznek igénybe.

Az Egyház két összekapcsolódó, homokszínű épületből áll, amelyek együtt csaknem 9000 négyzetméter területet foglalnak el, amivel ez a legnagyobb helyi Scientology-egyház az Egyesült Államokban, és a második legnagyobb a világon. Az egyházszervezet melegszívűsége nemcsak Valley-t, a vendégszeretet és civilizáltság oázisát dicséri, de magának az Egyháznak az igazi küldetését is a világban, hiszen ez egy olyan hely, ahol társadalomjobbító és emberi jogi kampányokon dolgoznak, és lehetőséget adnak más nonprofit és hitalapú csoportoknak is, hogy közösségi tevékenységet folytassanak.

Közösségi együttműködés
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A humanitárius világnapon több száz Scientology önkéntes lelkész, Los Angeles-i rendőrök és tűzoltók, az Üdvhadsereg és egyéb nonprofit szervezetek tisztelegtek az önzetlen humanitáriusok előtt.

A Scientology alapítója, L. Ron Hubbard az 1940-es években történetesen a közeli Észak-Hollywoodban élt, ahol írói pályafutásának hódolt, és a Dianetics alapelveit használva segített az embereknek – többek között számos hollywoodi színésznek. A Valley-ben szerzett tapasztalatai későbbi munkáinak anyagául szolgáltak, de ugyanebben az időben különleges rendőrként a Los Angeles-i Rendőrségnél is dolgozott, mely munkája Los Angeles belvárosának néhány legkeményebb utcájába is elvitte. „Itt állapítottam meg – mondta egy 1952-es előadásában –, hogy a bűnöző problémája megoldható.”

Az egyház nagyszámú partneri kapcsolata kulcsfontosságú közösségekkel és ezek vezetőivel világosan látható volt az ünnepségen. A vendég előadók között volt Robert Green, a Los Angeles-i Rendőrség Valley-i Kerületének rendőrfőnök-helyettese, aki külön kiemelte a rendőrséggel együttműködő szervezetek társadalmi tevékenységeinek értékét, amelyeket „a kommunikáció, a tisztelet és a rendvédelmi és polgári szervezetek közös programjai” jellemeznek. Green, aki immár csaknem egy évtizede dolgozik együtt az Egyház tagjaival, arról beszélt, hogy az ilyen akciók segítenek abban, hogy a fiatalok ne kerüljenek bele az bűnügyi igazságszolgáltatási rendszerbe. „Amikor elkezdtem a megelőzés útját járni – mondta –, azt találtam, hogy a Scientology Egyházzal egy úton járok. Lenyűgözött az állandó elkötelezettségük, hogy nekilássanak a munkának, és jobb közösséget teremtsenek.”

Annyira lenyűgözték az Egyház által tartott Az igazság a drogokról szemináriumok, hogy a Los Angeles-i Rendőrség helyileg kibővítette a programot, amelynek most része két másik téma is: Az igazság a bandákról és Az igazság a családon belüli erőszakról. Az eredményeket drámainak nevezte: „Több mint 25 000 ember életét változtattuk meg Valley-ben!”

Emellett magasztalta az Egyház vallásközi kapcsolatait.

„Az önök közreműködése döntő volt az olyan, hitalapú mozgalmak egyesítésében, amelyek alternatív megoldásokat kínálnak és támogatnak. Nemcsak a nagyközönségben alakítanak ki bizalmat, de a jövőnket is megóvják. Ez az, amit én úgy nevezek, hogy »a hit szerint élni«.”

ex17-valley-of-dreams-img-expansive-alt
TÁGAS JELENLÉT Csaknem 9000 négyzetméterével egy 1,6 hektáros birtokon a Valley-i Egyház a Scientology új ideális egyházakból álló univerzumának tágas kiegészítése.

Valley nyelvén

A partnerei elismerik a Scientology Egyházat, amiért egységes mozgalmat hozott létre a biztonságos San Fernando-völgy megteremtéséért.

Robert Green

Segítenek megóvni a jövőnket

„Már közel egy évtizede dolgozom az egyházuk tagjaival. És az első naptól lenyűgözött az állandó elkötelezettségük, hogy nekilássanak, és jobb közösséget teremtsenek. Láttam önöket Az igazság a drogokról szemináriumokat tartani a Missioni és a Foothilli Rendőrkapitányságon, valamint a San Fernando-völgy különböző szervezeteiben. Nézzünk szembe vele: akár zsidó, akár keresztény, akár Scientológus valaki, mind azért vagyunk itt, hogy jobbá tegyük a közösséget és egymás életét. Tény, hogy a Scientology Egyház vezető szerepet vállalt az egyházaink között. Az önök közreműködése döntő volt az olyan, hitalapú mozgalmak egyesítésében, amelyek alternatív megoldásokat kínálnak és támogatnak. És ezt a Völgy minden rendőrőrsével együttműködve tették. Nemcsak a nagyközönségben alakítanak ki bizalmat, de a jövőnket is megóvják. Ez az, amit én úgy nevezek, hogy »a hit szerint élni«.”

Nellie Barrientos

Tudom, hogy kit kell hívni

„Soha nem felejtem el azt az évet, amikor egy karácsonyi partit kellett szerveznem a gyerekeknek, akiket tanítok. Úgyhogy felhívtam a Scientology Egyházat. Csak egyetlen hívás volt, csak ennyi kellett. Önök meghívtak minket, és szerveztek egy egész karácsonyi estet. Még ma is emlékszem az egyik kislányra, akinek az apja munkanélküli volt. Megkérdeztem, mit szeretne karácsonyra, mire azt felelte: »Az idén, azt hiszem, csak babot és tortillát kérek.« Tudta, hogy a szüleinek nincs pénzük semmi másra. Így amikor ez a kislány meglátta a neki szánt ajándékokat az önök egyházától, hát, ragyogott tőle a terem. Az éves partijaik mára már híressé váltak.”

Trevor Richmond

Mindig ott vannak, hogy segítsenek

„Először a northridge-i földrengéskor találkoztam az önkéntes lelkészeikkel. A Scientology önkéntes lelkészek ott voltak, gondoskodtak az áldozatokról, és megszervezték az ellátóvonalakat. És egy önkéntes lelkészt bárhol ki tudtunk szúrni. Mert önök ott voltak a sárga pólókban, jól láthatóan a romok között, és létfontosságú készleteket hoztak, többek között több mint 40 teherautónyi ételt és 10 tonna egyéb szállítmányt. És napról napra, hétről hétre több mint 10 000 óra önkéntes munkával mutatták ki elkötelezettségüket a város és a lakosaink iránt. És Los Angeles ezért hálás a Scientology Egyháznak!”

„Amikor először olvastam Az út a boldogsághoz 21 szabályát, mintha villám csapott volna belém. Láttam, hogy ez hasonló Isten igéjéhez.”
Franklin Harris püspök

Egy jobb élet felé vezető utat építenek

„Amikor először olvastam Az út a boldogsághoz 21 szabályát, mintha villám csapott volna belém. Láttam, hogy ez hasonló Isten igéjéhez. Ez az út ahhoz, hogy jobb életünk legyen! Elvittem Az út a boldogsághoz-t a templomomba. Felolvastam a szószékről, és azt mondtam a gyülekezetemnek: »Fogjatok egy szabályt! Csak olvassatok el napi egyet! És amikor eljuttok a huszonegyedikhez, nagy változást fogtok látni az életetekben.« Ma a világnak komoly újjáéledésre van szüksége. És ezzel szembenézve a Scientológusok rengeteget tesznek ezért. Önök eldöntötték, hogy addig fogják ezt csinálni, amíg be nem fagy a pokol, utána pedig a jégen fogják folytatni!”